13:32 - Jednání Ústavního soudu bylo odročeno na 22. února.

13:21 - Podle premiéra Nečase, který v roli svědka vystupoval u Ústavního soudu poprvé, se jeho slyšení nijak zvlášť nelišilo od slyšení před Sněmovnou nebo výbory. „Pokud by Ústavní soud zákon zrušil, mohlo by to za určitých okolností vést k ekonomickým škodám, mohlo by to poškodit důvěru v rozpočet a i v Českou republiku,“ uvedl Nečas s tím, že věří v to, že ÚS zákon nezruší. Nečas je nyní na cestě zpět do Prahy, aby stihl jednání Bezpečnostní rady státu, která se bude zabývat situací ve zdravotnictví.

Premiér Petr Nečas (ODS) u ÚS

Premiér Petr Nečas (ODS) u ÚS

FOTO: Právo

13:18 - Sobotka po výslechu premiéra Nečase prohlásil, že vláda se bránila tomu, aby byly nepopulární návrhy projednány před komunálními a senátními volbami. „Šokovalo mě také, že vláda rozhodovala o vyhlášení stavu legislativní nouze, aniž by měla na stole jediný podklad hrozících škod. Rozhodovala se tak jen na základě nějakých dojmů. Řada členů vlády je pronásledována aférami a skandály, ať se to týká pany Vondry, musel odejít pan Drobil, vláda má celou řadu slabých článků a o celé řadě jejich členů vůbec nevíme, co ve funkci ministra vůbec dělají,“ prohlásil Sobotka.

Úřadující šéf ČSSD Bohuslav Sobotka (vlevo) při jednání Ústavního soudu

Úřadující šéf ČSSD Bohuslav Sobotka (vlevo) při jednání Ústavního soudu

FOTO: Právo

12:19 - Soudci se odebrali k poradě. K jednání se vrátí ve 13:30.

12:19 - Nečas byl propuštěn z jednání. Sněmovna ani Senát neměli k Nečasovi žádné otázky. Na závěr se ještě soud zajímal o to, jestli měl premiér pocit, když vláda stáhla zákon a po 40 minutách jej předložila ve stavu legislativní nouze, že mohl mít někdo dojem, že se nejedná o totožný návrh. „I poslanec se zjevně nízkým IQ, který doufám ve Sněmovně není, musel pochopit, že se jedná o stejný návrh,“ odpověděl Nečas.

Předseda Ústavmího soudu Pavel Rychetský se soudkyní Eliškou Wagnerovou

Předseda Ústavmího soudu Pavel Rychetský se soudkyní Eliškou Wagnerovou

FOTO: Právo

12:13 - Sobotka se pak zeptal, zda měl premiér nějakou analýzu nebo písemný doklad, o který opíral své rozhodnutí, že je nutný stav legislativní nouze. Nečas odpověděl, že není třeba žádných písemných dokumentů ani analýz, názory odborníků jsou dobře známy, a ty prý svědčily o velkém riziku.

12:11 - Na první Sobotkovy otázky si Nečas vystačil s opakováním již uvedené argumentace. K dalšímu dotazu, zda mu byly známy postoje opozice a zdali učinila vláda pokus s opozicí jednat, Nečas řekl, že opoziční názor znal, a nejednal s nimi, jelikož měl stoprocentní jistotu, jak se bude chovat. „To chování opozice v říjnu jsem viděl jako destruktivní. Připouštím, že je to subjektivní,“ doplnil Nečas, načež mu Rychetský připomněl, že soud politické názory nebere v potaz.

12:03 - Ústavní soudci neměli na svědka Nečase další otázky, nyní je na řadě Sobotka.

12:02 - Na otázku soudců, proč nepředložili zákony dříve, Nečas odvětil, že vláda byla sestavena 21. června, a sám prý pokládá předložení rozpočtu během dvou měsíců, aniž by převzali rozpočtovou politiku předchozí garnitury, za rekordní čas. „To jsou ale primitivní změny, jsou to škrty. Proč nebyly podávány jednotlivě. Každou lze udělat během hodiny?“ ptala se pak Wagnerová. Proti tomu Nečas namítl, že to tak rychlé není, je například třeba propočítávat „situaci dopadů na jednotlivé domácnosti, případné kolize s dalšími zákony, jak je to provázáno s daňovým systémem."

11:54 - „O důvěryhodnost se dnes přichází velmi rychle, a proto jsme museli ty zákony schválit velmi rychle,“ doplnil Nečas.

11:52 - „Chápu, že rating je jistá forma šamanismu,“ uvedla Wagnerová a požádala Nečase, aby vysvětlil, jak je možné, že v roce 2009 byl schválen rozpočet s deficitem 38 miliard korun, ale nakonec byl 192 miliard, ale s ratingem to nepohnulo. „Situace se na trzích dramaticky změnila. Co si mohly dovolit země v roce 2009, tak to nyní těm zemím neprojde. Kromě toho rok 2009 byl unikátní, protože došlo k propadu na celém světě,“ vysvětloval Nečas.

11:48 - Wagnerová mu položila otázku, jak dlouho by dle jeho odhadu bez užití legislativní nouze trval legislativní proces. Podle Nečase by to trvalo do ledna následujícího roku.

11:44 - Nečas argumentoval tím, že by se zvýšily výdaje proti schválenému rozpočtu. „To ale máte na mysli představu, nikoli realitu,“ opáčil Rychetský. Nečas zopakoval, že by to ovlivnilo rating ČR.

11:40 - „Co posuzujeme, je, jestli hrozila škoda velkého rozsahu za mimořádných okolností. O jakou mimořádnou hospodářskou škodu šlo?“ ptal se Rychetský s důrazem na pojem „mimořádný“.

11:38 - „Bylo zjevné, že by nedošlo k tomuto schválení. Neschválení před 31. 12. 2010 by mělo za následek značné hospodářské škody,“ odpověděl Nečas na otázku Rychetského, proč se se vláda rozhodla ze dne na den zákon stáhnout a vzápětí jej znovu předložit ve stavu legislativní nouze, která se používá při hrozbě celistvosti státu, napadení, ohrožení základních práv a svobod občana či při riziku značných hospodářských škod. Zopakoval pak hlavní body své písemné argumentace a popsal nepříjemné ekonomické konsekvence v EU.

11:29 - "Výborně," řekl Rychetský, když se se zpožděním dostavil Nečas před soudce, šéf ÚS jej poučil o svém postavení svědka a právech.

11:21 - Wagnerová po bezmála hodině a půl ukončila svou zprávu.

11:11 - Wagnerová se dostala k argumentaci premiéra Nečase. Ten se brání tím, že by pozdní přijetí daných zákonů znamenalo značné hospodářské škody v hodnotě jednotek až desítek miliard a vyšší schodek státního rozpočtu. Hrozilo by rovněž rozpočtové provizorium, které by bylo signálem vnitřní nestability, což by snížilo důvěryhodnost vlády i celé ČR a vedlo by to i ke snížení ratingu dle hodnocení ratingových agentur. Ke stavu legislativní nouze se koalice uchýlila až ve chvíli, kdy věděla, že ostatní možné urychlené postupy opozice zhatí. „Vyhlášení stavu legislativní nouze bylo až v důsledku postoje opozice,“ citovala Wagnerová z Nečasovy argumentace.

11:07 Wagnerová už hodinu předčítá stížnost poslanců ČSSD. Podle soc. dem. je postup, jakým byly přijaty škrty v sociální oblasti, nebezpečný pro vývoj demokracie v ČR, degraduje obě komory parlamentu v hlasovací stroj, který má vůli většiny přetavit v zákony. Přijímání zásadních zákonů omezujících základní práva a svobody by se v budoucnu mohlo stát pravidlem, pokračovala ve čtení z poslanecké stížnosti Wagnerová.

10:51 - Poslanci také napadli postupy předsedkyně Sněmovny. Podle nich jednala v rozporu s jednacím řádem Sněmovny tím, že svolala schůzi Sněmovny příliš brzy. Dle řádu má být každý poslanecký klub informován o svolání schůze nejméně pět dnů předem, ale Němcová tehdy informovala o schůzi elektronickou poštou jen sedm minut před jejím zahájením, stěžují si sociální demokraté. Stalo se tak nedlouho po ukončení předchozí schůze, přesto prý někteří z opozičních poslanců neměli ani šanci se na nově svolanou schůzi dostavit.

10:39 - Jedná se o nezákonný zásah do práva senátorů na výkon funkce, tvrdí dále poslanci. Stížnost rovněž cituje z vyjádření místopředsedy Senátu Petra Pitharta (KDU-ČSL), který tehdy namítal proti urychlenému projednávání tím, že není pravdou, že by bez stavu legislativní nouze nebyly zákony schváleny před 1. 1. následujícího roku. Podle Pitharta bylo jen třeba projednat změny dříve než v závěru předepsaných lhůt. ČSSD tak zdůvodňuje, že nic nebránilo tomu, aby byl balík schvalován v řádném projednání jak v Senátu, tak i  případě pozměňovacích návrhů opět ve Sněmovně.

10:30 - Obava sněmovní většiny z obstrukcí opozice byla podle stížnosti neodůvodněná, argumentují rovněž poslanci.

10:26 - Podle stížnosti nezazněl při projednávání úsporného balíku ve Sněmovně žádný relevantní argument, proč by se měly zákony projednávat ve stavu legislativní nouze. Jediným důvodem bylo stihnout projednat zákony v Senátu ještě před tím, než pravicový Senát nahradí levicový, tvrdí ČSSD.

10:21 - Soudkyně Wagnerová čte stížnost poslanců. Mimo jiné v ní argumentovali, že je třeba zachovávat alespoň minimální požadavek nechat opozici předložit své pozměňovací návrhy. Institut legislativní nouze napadají také „účelem legitimizačním“, což podle poslanců ČSSD znamená seznámit veřejnost formou debaty v parlamentu s jejich postoji a argumenty. Ohrožena byla podle stížnosti kromě jiného základní práva občanů, sociální práva, navíc mohou mít dané zákony mít za následek značné hospodářské škody.

10:07 - Podle předsedy ÚS Pavla Rychetského je svědek Nečas zřejmě v časové tísni a dostaví se později. Wagnerová zatím shrnuje základní argumentaci skupiny poslanců namířenou proti škrtům a legislativnímu procesu.

10:05 - Poslaneckou sněmovnu zastupuje její šéfka Miroslava Němcová (ODS) a Senát místopředsedkyně horní komory Alena Gajdůšková (ČSSD)

10:01 - Všech 15 ústavních soudců zaujalo svá místa. Soudkyní zpravodajkou je místopředsedkyně ÚS Eliška Wagnerová.

Čtěte také: Ústavní soud projedná škrty v sociální oblasti, svědčit bude i Nečas

10:00 - Kromě Nečase vystoupí v jednacím sále také úřadující místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka, který zastupuje žalující skupinu poslanců.