Pro 67 procent dotázaných je Vondra nyní nedůvěryhodným politikem. Bezmála polovina respondentů mu dokonce vyjádřila radikální odmítnutí.

Agentura pokládala stejné dotazy jako celému spektru dotázaných a zvlášť voličům ODS. Vyplynulo z toho, že Vondra má mezi příznivci občanských demokratů mnohem lepší postavení než v očích většinové společnosti. Těsná většina voličů ODS má v bývalého disidenta nadále důvěru, přičemž 16 procent z nich neměla na věc jasný názor.

Podíly odpovědí ke kauze Vondra podle SANEP (v procentech)
Znepokojuje vás kauza Alexandra Vondry?
Ano Spíše ano Ne Spíše ne Nevím
52,3 19,8 6,3 6,9 14,7
Myslíte si, že Vondra nese zodpovědnost za horentní sumy vydané během předsednictví?
Ano Spíše ano Ne Spíše ne Nevím
45,7 23,6 4,8 6,1 19,8
Je pro vás Vondra důvěryhodným politikem?
Ano Spíše ano Ne Spíše ne Nevím
5,7 10,1 47,7 19 17,5

O něco více než dvě třetiny všech respondentů si přejí okamžitou Vondrovu rezignaci, ukázal průzkum. Z voličů ODS je s nimi zajedno 38 procent dotázaných, proti jeho rezignaci se staví bezmála polovina (47 procent).