Vyplývá to ze závěrů veřejnoprávní kontroly ministerstva financí, která prověřovala výdaje úřadu vlády v době českého předsednictví. Podle dokumentu, který má Právo k dispozici, bylo toto oprávnění bývalé Vondrově náměstkyni uděleno sice až 1. března 2009, fakticky však některé faktury nad úřadem povolené částky schvalovala již dříve.

Podle kontrolorů tak Hendrichová porušovala interní předpisy úřadu vlády a schvalovala příkazy k operaci nad rámec své pravomoci. Jako příklad kontroloři uvádějí zakázku Kongresového centra Praha za 7,5 miliónu korun. „Příkazce (Hendrichová) ale neměl oprávnění k podpisu nad dva milióny,“ upozornil audit.

Auditoři dále uvedli, že úřad vlády porušil zákon o rozpočtových pravidlech u zakázek za téměř 20 miliónů korun.

Souhlas vedoucího Úřadu vlády nebyl zapotřebí

Z dalších materiálů, s nimiž se Právo mohlo seznámit, vyplývá, že většina faktur za jednotlivé akce byla společností Promopro rozepisována na několik dílčích plnění.

Například za dvoudenní zasedání ministrů spravedlnosti a vnitra z ledna 2009 bylo vyfakturováno celkem přes 77 miliónů korun bez DPH. Ačkoliv faktury za tuto akci byly vystaveny všechny v jeden den v červnu roku 2009, nebyla vystavena faktura jedna, ale rovnou devět.

Žádná z faktur pak nepřevýšila částku 20 miliónů Kč bez DPH. K jejich schválení tedy mohlo dojít přímo ve Vondrově sekci pro předsednictví, kterou vedla Hendrichová, a nemusel je schvalovat vedoucí úřadu vlády.

Postupně tak přibývají další důkazy o tom, že celou podezřelou megazakázku, která byla Promopru udělena bez veřejné soutěže, měli Vondrovi lidé zcela pod svojí kontrolou.

Rakouská stopa

Policie má podezření, že část peněz z mnohasetmiliónové zakázky z doby českého předsednictví EU, kterou bez veřejné soutěže pod dohledem Vondrova týmu firma Promopro získala, skončila za nejasných okolností za hranicemi, konkrétně v Rakousku.

Podle informací Práva poslal dotazy do rakouských bank již před časem finanční a analytický úřad ministerstva financí (FAÚ), odpověď však dosud neobdržel. Na zprávy zpod Alp nyní podle serveru Aktuálně.cz čekají také policisté.

Podle zdrojů Práva má jít o značnou částku, která byla do Rakouska převedena z účtů společnosti NWDC. Jak Právo již minulý týden informovalo, právě této firmě přeprodalo Promopro velkou část své obří zakázky od státu. NWDC za své služby, které podle jednatele Promopra Jaroslava Veselého představovaly „hrubou práci, řezničinu“, dostala od Promopra přes 378,4 miliónu korun. [celá zpráva]

To je zhruba 70 až 80 procent sumy, kterou podle dostupných informací vyinkasovalo Promopro za předsednictví od státu – 551 miliónů podle údajů úřadu vlády, 525 miliónů podle údajů FAÚ, 496 miliónů podle šéfa Promopra Veselého a 474 miliónů podle Vondry.

Vondrův údaj se dá podle nejnovějších poznatků vysvětlit poznámkou v protokolu o veřejnoprávní kontrole ministerstva financí, který má Právo k dispozici. „Z úřadem (vlády) předloženého přehledu vyplývá, že v průběhu roku 2009 došlo celkem ve 28 případech ke stornování zaslaných faktur a ve 13 případech k následnému zaslání dobropisů, takže skutečně proplacená částka (ale jen za rok 2009! – pozn. redakce) činila cca 474 miliónů Kč,“ stojí v dokumentu.

Úřad vlády už v úterý oznámil, že za předsednictví Promopru proplatil celkem 183 faktur. Audit kontrolorů ministerstva financí pak mj. potvrzuje původní informaci Práva, že „společnost (Promopro) vyfakturovala úřadu (vlády) celkem cca 766 miliónů Kč“.

Zakázka pro Promopro přitom neměla podle závěrů auditu stanovený limit, zpracovanou projektovou dokumentaci a nebyl ani jasný rozsah a forma poskytovaných služeb.

Vondra odpovědnost za zakázku odmítá

Od prosince 2007 do dubna 2009, tedy až do českého předsednictví, ovládala NWDC developerská společnost Orco Property Group, která má sídlo v Lucembursku. Vlastník NWDC Vlastimil Maxa serveru Aktuálně.cz sdělil, že spojení s firmou Orco vzniklo díky dlouhodobé vzájemné spolupráci a časová shoda s českým předsednictvím a s jeho přípravami je jen náhodná. Údajné platby do Rakouska pak odmítl komentovat.

Finanční analytici MF podali předminulý týden po několikaměsíčním šetření na základě podnětu z banky na jednatele Promopra, manžele Veselé, a další dosud neurčené osoby, které za stát s nimi jednaly, trestní oznámení kvůli podezření, že Promopro a tím i NWDC získaly státní zakázku neoprávněně (hlavně díky exkluzivnímu postavení Promopra na trhu, které ale, jak se ukazuje, podle všeho firma vůbec neměla). Dále pak upozornili i na možné předražení celé zakázky.

Vondra, jehož sekce na udělení podezřelé zakázky pro Promopro i na její samotnou realizaci dohlížela, i nadále jakoukoli osobní odpovědnost za ni odmítá. Výsledky auditu MF komentoval slovy: „Předběžný výsledek kontroly ministerstva financí na úřadu vlády mi v podstatných věcech dává za pravdu. K žádné zpronevěře ani k nezřízenému utrácení veřejných peněz nedošlo. Naopak – bylo nakoupeno méně počítačů a telefonů, než se původně čekalo. Pochybení jsou administrativního rázu, často vůbec nesouvisejí s mým působením ve funkci místopředsedy vlády do začátku května 2009 a jistě se vysvětlí či napraví.“

Problémy byly i u jiných smluv

Zjištěná pochybení na Úřadu vlády se týkají například i společnosti Guarant International. Tu 2. dubna 2008 Vondrův tým pod vedením Hendrichové pověřil, aby pro předsednictví zajišťovala ubytovací kapacity.

Rámcová smlouva s ní ale byla uzavřena až o dva měsíce později. Chybějící doklady o limitu služeb navíc podle auditorů mohly firmě umožnit nekontrolovaně navyšovat své ceny.