NSS už dvakrát do pražských zásad rozvoje zasáhl a zrušil vymezení několika úseků trasy městského silničního okruhu.

Městská část Praha-Suchdol tentokrát poukazuje především na nesprávnou proceduru přijetí zásad. V případě letiště prý chybí některé posudky o vlivu a dopadu stavby na životní prostředí. Návrh, kterým se soud bude zabývat, poukazuje také na údajně nedostatečné a nepřesné vymezení plochy a koridoru letiště, stejně jako území zasaženého provozem letiště.

Letadla by se v případě vybudování nové dráhy pohybovala přímo nad Suchdolem. "Znamenalo by to, že na celém území městské části by nemusely být dodržovány hygienické limity hluku ve vnějším prostoru. Dopadlo by to na všech 10 tisíc občanů, kteří u nás bydlí, i na 25 tisíc studentů České zemědělské univerzity," řekl ČTK starosta Prahy-Suchdolu Petr Hejl. Podle Hejla jde doslova o to, zda bude vůbec možné v městské části normálně žít.

Podle advokáta stěžovatelů Luďka Šikoly měl pražský magistrát řešit v zásadách územního rozvoje veškeré dopady nové dráhy. Naopak právní zástupce magistrátu Pavel Uhl uvedl, že by to bylo předčasné. S námitkami proti záměru se podle něj lze vypořádat až při schvalování územního plánu. "Rozšiřuje-li se letiště, je to věc, která je v zásadách územního rozvoje spíše předjímána, než rozhodnuta," řekl Uhl.

Zásady rozvoje jsou nástrojem územního plánování na úrovni kraje. Stanovují koncepci a základní strategii pro rozvoj a uspořádání území - v tomto případě území Prahy. Zásady předcházejí novému územnímu plánu a jsou mu nadřazeny. Pražské zastupitelstvo zásady schválilo ve formě opatření obecné povahy. Případné zrušení části zásad znamená komplikaci v přípravě nového územního plánu.