Spinová elektronika zkráceně spintronika je v posledních letech středem vědeckého zájmu. Jde při ní o využití fyzikálních vlastností elektronů k přenášení dat. Cílem je miniaturizace procesorů a až tisícinásobně rychlejší přenos dat.

Velikost mikroelektronických součástek se blíží meziatomovým rozměrům, a proto je třeba vynalézt nové fyzikální principy jejich fungování. Východiskem Jungwirthova grantového projektu je využití nejen náboje elektronu, ale i jeho magnetického momentu, takzvaného spinu. Plánovaný vědecký program sahá od studia fyzikálních jevů, přes přípravu nových materiálů až po realizaci prototypů spintronických součástek.

Evropská výzkumná rada podporuje významné vědce a jejich projekty v oblasti hraničního výzkumu. Jde o první Advanced grant, který byl udělen českému žadateli na projekt z oblasti věd o neživé přírodě. Advanced grant je považovaný za nejprestižnější evropský grant v základním výzkumu. V soutěži v roce 2010 byl grant Tomáši Jungwirthovi jediný udělený do České republiky. Od počátku udělování těchto grantů v roce 2008 byly do ČR uděleny jen tři.