Kromě smlouvy se společností Promopro byly zveřejněny i průvodní dokumenty, označené jako „referátník“ k rámcové smlouvě s firmou a „spisová vložka do referátníku“. Pamatujete si na tyto listiny?

Ano, zpracovatel smlouvy standardně odůvodnil její obsah, garantoval správnost a odůvodnil, proč proběhlo jednací řízení bez uveřejnění.

Na referátníku je jako předkladatel podepsán Radim Karlík z Vondrova týmu, figuruje zde i Vondrova náměstkyně Hendrichová. A také váš schvalovací podpis. Jak je to s odpovědností, nemají pravdu ministr Vondra a premiér Nečas, když ukazují na vás?

Smlouvu připravil útvar pana místopředsedy vlády, stejně tak zorganizoval jednací řízení bez uveřejnění. Písemně mi také sdělil předpokládanou výši plnění a garantoval, že vybraná firma je exkluzívním dodavatelem.

Stejně tak útvar pana místopředsedy vlády následně objednával služby a garantoval plnění smlouvy. Zdůrazňuji, že jsem neměl a nemám důvod pochybovat o správnosti údajů, které mi byly předkládány. Garantovala mi ji mimo jiné i osoba člena vlády, který odpovídal za činnost jím řízeného útvaru.

Svůj podpis jste připojil na základě čeho? Co vás konkrétně přesvědčilo?

Rozhodující pro mě byly písemné garance útvaru, který připravil smlouvu a provedl jednací řízení bez uveřejnění. Stejně tak jsem respektoval osobní žádost pana místopředsedy Vondry. Měl jsem v ně plnou důvěru.

Jak to bylo s uvolňováním peněz pro Promopro? Kdo rozhodoval?

Uvolňování peněz probíhalo na základě souhlasu útvaru pana místopředsedy vlády.