„K překvapení zástupců fakulty se přihlásilo neobvyklé množství lidí,“ uvedla mluvčí. „V současné době máme podepsaných dvě stě padesát smluv. Nejdříve jsme přijímali telefonáty z celé republiky, pak jsme se omezili jen na Moravskoslezský kraj a následně jsme celou akci museli dočasně pozastavit,“ dodala proděkanka pro studium Lékařské fakulty Ivona Závacká.

 

Doufám, že až mě mladí medici otevřou a rozeberou, příčinu mého strádání odhalí.dárce se záhadnými sexuálními potížemi

 

Mezi lidmi, kteří se rozhodli po své smrti darovat své tělo pro studijní a vědecké účely, převažují starší lidé nad 50 let věku. Výjimkou ale nejsou ani mladí.

„Důvody, které vedly dárce k tomuto rozhodnutí, byly různé. Někteří se zmiňovali, že chtějí být užiteční i po smrti, vnímají to jako jakousi splátku společnosti. Druzí volí tuto možnost z obavy, že by se neměl kdo postarat o jejich pohřeb, protože třeba bydlí osamoceni,“ sdělila mluvčí.

Jeden ze starších mužů se podle Kijonkové vědě upsal proto, že má určité sexuální potíže a nemůže se ani s pomocí lékařů dopátrat jejich příčiny. „Tak doufám, že až mě mladí medici otevřou a rozeberou, příčinu mého strádání odhalí,“ řekl prý muž při schůzce se zástupcem fakulty.

Zapůjčení těla na dva roky

Fakulta se všemi potencionálními dárci sepsala darovací smlouvu. „V ní se každý z nich zavazuje o svém rozhodnutí informovat rodinu, svého ošetřujícího lékaře, zdravotnické zařízení, či ústav sociální péče, který je například zaopatřuje. Prostě někoho, kdo pak neprodleně uvědomí Ústav anatomie Ostravské univerzity, že dotyčný dárce těla zemřel,“ doplnila Kijonková.

„Ústav anatomie garantuje, že se postará o to, aby s tělem bylo vždy naloženo podle zásad lékařské etiky. Po dvou letech pak zabezpečí na vlastní náklady bezobřadní kremaci, rozptyl dárce či urnu s popelem uloží nebo předá pozůstalým. Rozhodnutí poskytnout tělo vědě se dá kdykoliv odvolat, pokud náhodou člověk změní názor,“ doplnila mluvčí.