„Regiony jsou soběstačné celky, které vysílají své pacienty mezi vlastními zařízeními. Některé nemocnice poskytují speciální péči a řada jiných tu ostatní,“ vysvětlil ve čtvrtek Heger, na co komise zaměří své analýzy, které by se měly objevit již během dvou měsíců.

V druhé fázi restrukturalizace Heger předpokládá, že se přirozeně pacienti začnou stahovat do nemocnic s lepší pověstí, ostatní proto začnou redukovat rozsah poskytované péče.

„V našem prostředí pacienti dobře vědí, jakou má která nemocnice pověst. Předpokládáme, že ty toky pacientů by se přenesly do těch s dobrou pověstí, ty horší budou přirozeně redukovat své služby,“ řekl Heger.

Podle šéfa správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) má restrukturalizace přinést lepší efektivnější využití prostředků v systému a umožní pojišťovnám přesměrovat prostředky do perspektivních zařízení, které z toho budou profitovat.

Viceprezident svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Fridrich ovšem upozornil, že pojišťovny nesmí restrukturalizace využít ke konkurenčnímu boji.