„Město by se mělo k dluhu postavit čelem, je to můj názor. Hodlám tento návrh předložit zastupitelstvu,“ řekl Korytář. Korytář také podotkl, že chtějí spolu se zástupci věřitelů oslovit stát a Svaz lyžařů ČR, aby přijali za vzniklé dluhy rovněž zodpovědnost.

„Předpokládám, že by se města měl týkat třetinový podíl tedy něco okolo 40 miliónů korun,“ uvedl primátor, který chce návrh předložit do zastupitelstva už ve čtvrtek.

Podle Vojtěcha Hlaváčka je celkový dluh od věřitelů, kteří se připojili k insolventnímu řízení ve výši 112 miliónů korun. Částka ale není konečná, protože někteří věřitelé se k ní nepřihlásili.

„Pokud se k tomu postaví čelem i zastupitelstvo, tak budeme hledat právní a ekonomické mechanismy na to, jak třetinový dluh uhradit,“ podotkl Korytář. Vedení města si podle něho už také objednalo interní audit, aby prověřil veškeré okolnosti financování šampionátu. „Tento audit v nejbližší době začne a my bychom se z něho chtěli dozvědět, kdo nese konkrétní zodpovědnost za vzniklou situaci,“ podotkl Korytář. Na základě výsledků auditu se pak vedení města rozhodne, zda podá případně trestní oznámení na konkrétní osoby.

Stát dluhy platit nebude

Ministr školství Josef Dobeš (VV) chtěl původně navrhnout vládě, aby stát z dluhu zaplatil 50 miliónů korun. Dalších 25 miliónů měl zaplatit Liberec. Nakonec však vláda schválila, že se stát na placení dluhů podílet nebude. „Jsem rád, že se nám podařilo po dvou letech najít opravdu průlomový postoj k této záležitosti. Vítám, že vedení města uznalo, že mistrovství nepořádalo pouze jakési sdružení,“ zmínil Hlaváček.

Z veřejných zdrojů šly na uspořádání mistrovství přes dvě miliardy korun - ze státního rozpočtu skoro 1,5 miliardy korun, z rozpočtu Liberce asi 400 miliónů a Liberecký kraj přidal přibližně 165 miliónů. Náklady na organizaci mistrovství světa činily přes 623 miliónů.