Uvnitř se nacházejí ostatky čtrnácti významných kutnohorských měšťanů. Jejich rakve se rozpadly a ostatky se nacházejí ve zbytcích dřeva.

Po vstupu do krypty našli odborníci zdi neporušené. Teprve budou muset zjistit, proč se kostnice naklání. Zavedou v ní sondy.

Po otevření krypty také seshora viděli předmět, který vypadal jako peněženka. Nakonec zjistili, že jde o obal modlitební knížky.

Odborníci se připravují na vstup do krypty

Odborníci se připravují na vstup do krypty.

FOTO: Radek Plavecký, Právo

Odborníci mají především za úkol zmapovat velikost a tvar krypty. Mnozí lidé očekávají i překvapení v podobě více pater krypty, nebo dokonce tajných chodeb vedoucích do centra historického města Kutná Hora, proslaveného těžbou stříbra. Podle odborníků je to ale málo pravděpodobné.

Jak je kostnice nahnutá kvůli propadání je patrné i pouhým okem. Věže jsou vychýlené o necelý metr oproti kolmé ose.

Jak je kostnice nahnutá kvůli propadání, je patrné i pouhým okem. Věže jsou proti kolmé ose vychýlené téměř o metr.

FOTO: Radek Plavecký, Právo

„Předpokládáme, že ve středu se provede základní průzkum, ověří se, jak je krypta velká, co v ní je. Pak bude provizorně překryta a během února se bude podrobněji zkoumat, hlavně z hlediska statiky,“ doplnil během dne Petr Cicvárek, technik farnosti, který zajišťoval středeční otvírání krypty.

Kutnohorská kostnice

Kutnohorská kostnice

FOTO: Radek Plavecký, Právo