„Ministr nepředložil žádný konkrétní návrh. Jen jsme se dozvěděli, že nic z toho, co navrhujeme, není realizovatelné a že ministr nemá mandát dát jakýkoliv návrh. Vše bude muset nejdříve projednat ve středu na vládě," shrnul jednání prezident lékařské komory Milan Kubek.

Martin Engel dodal, že další schůzka bude v pátek ráno. „Prvního února na shromáždění předsedů LOK rozhodneme na základě výsledků jednání vlády o svém dalším postupu. Je zvednutý varovný prst a my nedostali žádnou nabídku. Nevidím reálný důvod přestat.“ Engel se chce spojit s premiérem a požádat ho o schůzku.

Odložení výpovědí zůstalo bez odezvy

Ministr Heger řekl novinářům, že požádal odbory, aby lékaři své výpovědi o půl roku odložili a že během příštích šesti měsíců by už měli vidět první výsledky reformy. „LOK ale na žádost nereagoval,“ uvedl ministr.

„Připravujeme návrhy, které by financování nemocnic mohly upravit. Nebude to ale úprava ani rychlá ani razantní. Výraznější změny lze očekávat nejdříve v roce 2012," řekl Heger. Na dotaz, proč nepředložil žádné návrhy, řekl: „Chybí nám definitivní stanovisko z nejvyšších orgánů a jsme proto vázáni určitou zdrženlivostí.“

Žádná navrhovaná opatření proto ministr neprozradil. Později ale zopakoval, že ze státního rozpočtu vláda na vyšší platy nic neuvolní "a jestli bude ochotna k nějakým kompromisům, tak by to byly peníze, které se získají úsporami uvnitř systému a šly by na posílení platů všech zaměstnanců ve zdravotnictví, nikoli jen lékařů".

Nemocnice přestávají objednávat pacienty

„Jestliže začátkem února nedojde k nějakému jasnému posunu, museli bychom připravovat jasné operativní plány, které pro případ nejvíce postižených krajů budou důkladnější,“ řekl ministr.

Dodal, že některé nemocnice už přestávají objednávat plánované pacienty na operace na přelomu února a března. „Personál zůstane na úrovni 70 procent, někde 50 procent. Rozhodně by se tím ale uvolnila kapacita pro nejakutnější péči, kterou nelze odložit,“ prohlásil ministr.

„Stále doufám, že taková situace nenastane, protože jsme většinu slibů splnili a finanční požadavky LOK se snad nějak umoudří. Kdyby k tomu nedošlo a lékaři by skutečně odešli, tak je čas příslušná opatření připravit," uzavřel ministr.