Hlasující, takzvaní "véčkaři", také souhlasili s tím, aby lidé vychovávající děti měli nižší odvody na důchodové pojištění, naopak odmítli sjednocení DPH na 19 procent, které by mělo sloužit k financování důchodové reformy. Výsledky referenda ale pro stranu nejsou závazné.

"Ve vnitrostranickém referendu VV rozhodli naši registrovaní voliči v poměru 65,83 procenta ku 34,17 procenta, že si přejí, abychom začali vyjednávat s našimi koaličními partnery, aby byly základní principy důchodové a zdravotní reformy schváleny jako ústavní zákon," uvedli zástupci strany na webu.

To, že DPH by měla být sjednocena na 19 procent bez plné kompenzace důchodcům a rodinám s dětmi, hlasující odmítli v poměru 87,14 procenta ku 12,86 procenta. Souhlasné stanovisko s nižšími odvody na důchodové pojištění pro lidi vychovávající děti vyjádřili v poměru 70,16 procenta ku 29,84 procenta.

VV hlasování o vládních reformách spustily 22. prosince. Pro schválení ústavního zákona potřebuje koalice ve Sněmovně dva hlasy z opozičního tábora, a ty nemá. V Senátu, jehož třípětinovou většinu ústavní zákon vyžaduje, je dokonce v menšině. Musela by tedy vyjednat podporu se soc. dem., případně s komunisty, a to by s jistotou znamenalo konec reforem podle vládního programu koalice.

Bárta: pokud se se soc. dem. neshodneme, je to škoda pro tento stát 

„Pokud má koaliční partner jistotu, že referendum ho nezaváže k takové hlouposti, tak je mi úplně jedno, co dělá. Pokud by ho referendum k takovému kroku zavázalo, tak je to v podstatě totéž jako výzva k vypovězení koaliční smlouvy,“ řekl Právu koncem prosince Miroslav Kalousek (TOP 09).

Jak Právu potvrdila místopředsedkyně VV Karolína Peake, strana bude výsledky hlasování respektovat. "Referenda jsou pro nás závazná. Pokud se na věci ptáme, tak na ně chceme slyšet i odpověď a chceme výsledek prosazovat,“ uvedla.

"Jestliže všichni naši koaliční partneři říkají, že by se mělo vyjednávat se soc. dem., tak pokud debaty budou úspěšné, tak proč by takováto dohoda neměla být zpečetěna ústavním zákonem, aby se nikdo do budoucna nesnažil měnit podmínky?" uvedl ministr dopravy Vít Bárta (VV).

"Musíme si uvědomit, že široká shoda je obzvlášť pro důchodovou reformu nesmírně důležitá, protože u našich sousedů – v Maďarsku, na Slovensku, v Polsku – se penzijní systém mění. A to způsobuje u občanů značnou nejistotu, jak to bude s jejich penzemi vypadat. Tudíž se ptáme, jestli naši příznivci a straníci chtějí, abychom usilovali, i když to bude určitá komplikace při vyjednáváních, o zakotvení reforem ústavním zákonem."

"Pokud existuje naděje na shodu s ČSSD, tak nic nebrání tomu, abychom takovou shodu ukotvili ústavním zákonem. Pokud se se soc. dem. neshodneme, tak je to škoda pro tento stát. A pokud dokážeme vyjednat reformu jen s ODSTOP 09, tak se nedá nic dělat. Ale otázka v referendu není nastavena tak, že by takovou variantu vylučovala," vysvětlil Bárta v rozhovoru pro Právo.