"Je naším záměrem udržet a rozvíjet Českou televizi a Český rozhlas jako veřejnoprávní média, je naším záměrem zachovat při ČT dva programy," potvrdil i premiér Vladimír Špidla. Tato média veřejné služby mají mít podle koalice "významnou váhu a dlouhodobě stabilizovanou existenci" i tok financí, aby mohla plnit svou úlohu.

Financování televize zkomplikovali poslanci, kteří odložili debatu nad zákonem o zvyšování koncesionářských poplatků. Chtějí vědět, jak ČT hospodaří a zda se snaží ušetřit. ČT na jejich rozhodnutí reagovala rušením některých pořadů.