Došlápnout by si chtěl také na farmaceutické firmy, aby nemohly dávat nemocnicím dary například v podobě tzv. kongresové turistiky. [celá zpráva]

Ministrův náměstek Martin Plíšek uvedl, že šéf resortu již podepsal závazek, že změní přístup k zakázkám. Všechny zakázky v hodnotě od 50 tisíc korun budou k dohledání na internetu, navíc ministr osobně bude schvalovat po dohodě s adekvátními poradci všechny zakázky v hodnotě nad jeden milión. Ostatní zakázky připadnou příslušným náměstkům.

Podle Plíška bude ministerstvo vyplňovat roční plány zakázek, ty pak budou provázet analýzy účelnosti, přičemž také smlouvy budou vyvěšeny na internetu.
Samotné ministerstvo ale podle Hegera takto mnoho ušetřit nemůže, největší nákupy se týkají očkovacích vakcín, a to v hodnotě zhruba jedné miliardy korun.

Nejvyšší cena nemusí být hned přemrštěná

Heger proto chce dohlédnout zejména na postupy jednotlivých organizací ve vztahu k výběrovým řízením. Jedním ze tří hlavních pilířů v tomto ohledu má být sjednocení postupů, aby se mimo jiné lépe prováděla kontrola. Dalším pilířem je dohled nad vztahy mezi dodavateli a zákazníky a třetím zavedení povinnosti, aby zadavatel musel vždy zdůvodnit, proč chce například firmu, která má za sebou velké obchody, a ne menší a levnější.

„Samozřejmě firmám se to nelíbí, kdo se ale chce ucházet o zakázku, musí počítat s vyšší mírou kontroly než v soukromém sektoru,“ poznamenal ministr zdravotnictví.

Podle něj bude zřejmě hlavním hodnotícím kritériem cena. Ta se dá ve zdravotnictví nejlépe určovat u stavebních zakázek, u nákupu dalších materiálů s tím ale budou problémy. „Například při nákupu chirurgického šití. Každý doktor má jiné nároky a je zvyklý na jiné standardy. Ale i toto je třeba regulovat,“ řekl Heger.

K nákupům přístrojů pak Heger uvedl jako příklad cenu CT zařízení. „Lze je nakoupit seriózně od 10 do 30 miliónů, a kdo nakoupí za 30, tak to ještě neznamená, že je podvodník, který nafukuje ceny,“ upozornil Heger s tím, že dražší CT má například více funkcí. Zohlednit je však třeba v tomto případě provozní možnosti a strategii nemocnice, aby bylo dražší CT řádně využito.

 

Vytvářel se zde systém, kdy nemocnice posílaly své doktory na kongresy z peněz sponzorů. Systém se rozmohl tak, že může být jednou z příčin, proč se u nás nakupují léky dráž.Leoš Heger

 

Transparentnosti by měl napomoci registr cen. Ministerstvo si bude vytvářet přehledy o cenách, které budou dostupné i jednotlivým zdravotnickým zařízením, zavede také institut maximální ceny, kterou nebude možno při nákupu překročit. V dalším případě pomohou jako měřítko tzv. referenční ceny, díky nimž bude možné nákupy kontrolovat.

Jedním z hlavních problémů zdravotnictví, kvůli němuž se ztrácí významná část peněz, je vliv farmaceutických firem. „Léta se zde vytvářel systém, kdy nemocnice posílaly své doktory na zahraniční stáže, přednášky a kongresy nikoli ze svých peněz, ale z peněz sponzorů. Systém se rozmohl tak, že může být jednou z příčin, proč se u nás nakupují léky dráž nebo zcela zbytečně,“ vysvětlil Heger.

Proto chce Heger nemocnicím do roku 2012 zcela zakázat přijímat jakékoli dary včetně účasti na odborných akcích. Zprvu však bude tolerovat, aby dary plynuly na určité konto, ale nesmí se podepisovat žádné smlouvy. „Do konce roku budeme ještě tolerovat dary do vzdělávacího fondu, všechno ale musí jít přes vedení,“ doplnil Heger.