Vláda se shodla, že smlouvy, které uzavřou obce nebo kraje s různými firmami a které se ukážou být nevýhodné, nebo dokonce nezákonné, bude moci žalovat státní zastupitelství.

Rovněž prošly změny, které bude obsahovat chystaná novela zákona o veřejných zakázkách. Ty vzešly z platformy, kterou sestavila Americká obchodní komora. Členové hodnotících komisí budou např. podepisovat prohlášení, že nejsou ve střetu zájmů.

Data v soutěžích nebudou důvěrná

Za důvěrnou informaci se nebudou moci schovávat ani údaje, které by měly být zveřejňovány kvůli transparentnosti výběrových řízení. V praxi se často tají s odkazem na obchodní tajemství.

Vláda kývla i na oprávnění pro orgány činné v trestním řízení zjišťovat údaje z finančního sektoru, např. daně nebo účty z finančních úřadů či bank.

„Počítáme s tím, že vláda bude diskutovat o analýze, která posoudí vhodnost možných způsobů řešení zefektivnění způsobů zjišťování informací z finančního sektoru jednotlivými oprávněnými orgány, zvláště orgány činnými v trestním řízení,“ řekl šroubovaně ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS). Tato formulace svědčí o tom, že v tomto bodě ještě není zcela jasno.

Jak zbavovat sporně nabytý majetek

Další analýza, kterou vláda dostane na stůl, bude podle ministra zaměřena na možnosti, jak „mimotrestními prostředky odčerpávat majetek pocházející z nelegitimních zdrojů“.

Půjde v ní o to, jak postihnout, tedy např. zdanit, nelegální majetek v situaci, kdy bude odsouzen pachatel za úmyslný trestný čin, při kterém mohl získat majetkový prospěch.

Co dodatečný balík obsahuje:
Korunní svědek
Rušení podezřelých smluv obcí a krajů
Průhledné veřejné zakázky
Vstup trestních orgánů do finančních dat
Zdanění nelegálních zisků

Řešit se bude především ten majetek, u kterého se sice nepodaří prokázat, že pochází z trestné činnosti, ale pachatel zároveň nedokáže vysvětlit, jak k němu přišel.

„My chceme zanalyzovat prostředky, jak takovýto majetek případně postihnout,“ doplnil Pospíšil. Podle něj je jeho ministerstvo schopno zpracovat přijatá opatření, za která ponese odpovědnost, do návrhů zákonů do půl roku.

Podle ministra vnitra Radka Johna (VV), jehož úřad včera schválenou koncepci připravil, nebylo již dopracování posledních bodů dokumentu obtížné, protože již při minulém jednání se ministři shodli, jak se má jednání ubírat. „Bylo to nekonfliktní, pilovala se jen slovíčka. Shoda byla předvídatelná a na vládě nevznikla kolem toho žádná diskuse,“ dodal.

Korunní svědek se bude zodpovídat svým obětem

Dokument obsahuje i dlouze diskutovaného tzv. korunního svědka. Vláda nakonec stvrdila znění, podle kterého nebude potrestán pachatel závažné trestné činnosti, pomůže-li odhalit své komplice.

"Soud by takového tzv. spolupracujícího obviněného uznal vinným, ale nevyměřil by mu žádný trest. To je možné v rámci institutu upuštění od potrestání," řekl Pospíšil a dodal: „Je to nejvhodnější řešení na ochranu práv obětí a poškozených, protože to nic nemění na tom, že vůči korunnímu svědkovi bude moci oběť trestné činnosti uplatňovat své nároky na náhradu.“