Na posledních pěti bodech protikorupční strategie, která byla jako celek schválena začátkem roku, pracovali ministři vnitra Radek John (VV), financí Miroslav Kalousek (TOP 09) a spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS).

Podle Pospíšila bylo například potřeba dopracovat bod, který měl zpřísnit pravidla obcím a krajům pro nakládání s veřejným majetkem, představitelé samospráv by tak měli nést větší míru odpovědnosti za svá rozhodnutí. „Například státní zástupce by měl mít možnost žalovat nevýhodné smlouvy,“ vysvětlil Pospíšil.

Zpřesněn byl také institut spolupracujícího obviněného neboli korunního svědka. Ministři se shodli na verzi, podle níž bude jednomu z pachatelů závažné trestné činnosti, který pomůže usvědčit komplikace, zaručena beztrestnost. Ačkoli tedy soud rozhodne o jeho vině, nebude muset nastoupit trest. Pospíšil k tomu dodal, že i na tomto pachateli bude moci poškozený vymáhat náhradu škody.

Daně na nelegální majetek

Do posledních hodin před jednáním vlády panoval mezi ministerstvy spravedlnosti a vnitra rozdílný pohled na to, kdy může stát uvalit daně na majetek získaný trestnou činností. Do strategie byl nakonec začleněn postoj, který v této věci zastávalo ministerstvo spravedlnosti, řekl novinářům Pospíšil.

Analýza nakonec posoudí možnost daňového odčerpávání majetku pravomocně odsouzeného, u kterého odsouzený není schopen prokázat jeho původ. Vnitro chtělo zvážit i možnost sáhnout na černý majetek bez ohledu na předchozí pravomocné odsouzení, tedy ještě před podáním obžaloby.