Březina nyní zastupuje zájmy města v Dopravním podniku hl. m. Prahy a společnosti Rencar. V minulosti však figuroval i ve statutárních orgánech společností Porcela Plus a Concordia, které zkrachovaly.

Na to však pamatuje Obchodní zákoník v paragrafu 38l. Ten působení v orgánech dalších firem zapovídá ještě tři roky po skončení konkursu. Výjimku mohou povolit pouze akcionáři, kteří ji dvoutřetinovou většinou na valné hromadě schválí.

 Co říká obchodní zákoník v § 38l

"Statutárním orgánem, členem statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby, která je podnikatelem, nemůže být ten, kdo vykonával kteroukoli ze srovnatelných funkcí v právnické osobě, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs. Totéž platí, byl-li insolvenční návrh podaný proti takové právnické osobě zamítnut pro nedostatek majetku."

 Zdroj: Portál veřejné správy České republiky

Nic jsem neporušil, tvrdí Březina

Březina Právu řekl, že má k dispozici právní výklad, že zákon neporušil. "Mám právní výklad, že jsem nic neporušil," uvedl Březina.

Server se opírá o tvrzení právníků, kteří s Březinovým výkladem nesouhlasí a upozorňují, že pokud není valnou hromadou schválena výjimka, která je součástí zápisu vedeném ve veřejné sbírce listin, může jít o zkreslování údajů o stavu hospodaření, což je trestné.