“V ostrém meandru oddělili přirozenou lužní louku od koryta, a to tak, že navýšili vnější břeh. Ten pak při povodni funguje jako hráz, před kterou se vynoří velké jezero. Voda nám snadněji zaplaví dům, který je vlastně pod úrovní toho břehu,“ vysvětlil Sládek. Jeho argumentům však prý nikdo nenaslouchá.

Nepřehlédněte
Řeky se na západě a severu Čech vylévají z břehů

„Zase mi řeknou, že nám tam vysadí nějaké vrby,“ mávl odevzdaně rukou.

Podle jeho údajů dosahovala v minulosti řeka v Koterově třetí povodňový stupeň při průtoku 115 kubíků za sekundu. „Po opravě koryta  je to 80 kubíků. Takže tady je asi něco špatně,“ dodal

V domě u řeky žije už od roku 1993. „Někdy plaveme až čtyřikrát do roka. Jen výjimečně přijde rok, kdy se řeka z koryta nevylije,“ dodal Sládek. Nejhorší podle něho byla povodeň v roce 2002. „To jsme měli na zahradě po krk vody ,“ uzavřel.