„Poctivě zdůrazňuji, že vám nemohu zajistit vyšší mzdy již letos. Jste-li však ochotni připustit, že se jejich zvyšování nastartuje alespoň příštím rokem, mohu vám tento slib s dobrým svědomím dát,“ píše Heger v dopise.

„Hodlám podpořit navyšování platů veškerého zdravotnického personálu, a pokud ještě chvíli vydržíte snášet svůj pocit beznaděje a neodejdete, zvyšování úrovně financování nemocnic a mezd začne v příštím roce. Vím, že si to zasloužíte,“ uvádí ministr.

Zároveň ale vyjádřil své „rozhořčení“ nad způsobem kampaně Děkujeme, odcházíme, na jejímž základě podalo hromadnou výpověď skoro 3800 lékařů z 16 000, kteří v nemocnicích pracují. „Nemohu přijmout styl celé kampaně. Vydírání není cestou k řešení problémů, které je možno nalézt pouze u jednacího stolu, bez emocí a s chladnou hlavou.“

Ministr připomněl, že ministerstvo je zřizovatelem pouze malé části nemocnic a nemůže ovlivnit přesnou výši mezd. Stejně tak nemůže ovlivnit ani úroveň nákupu léků, materiálů. To je v rukou vedení nemocnic a jejich zřizovatelů. Ministr také vyzval lékaře, aby sami přispěli k pořádku a zvýšení efektivity práce. A to proto, že do zdravotnictví nikdo dodatečné prostředky nedá.

LOK je zklamán

Lékařský odborový klub, který se ve středu sešel s Asociací českých a moravských nemocnic (sdružuje malé nemocnice), vydal prohlášení, ve kterém píše, že je z otevřeného dopisu Hegera zklamán stejně jako asociace. „Dopis obsahuje vše, jen ne ochotu jednat s protestujícími lékaři a řešit příčiny vzniklé krize,“ píše se ve společném prohlášení.

Předseda LOK Martin Engel ale už dříve Právu řekl, že s ministerstvem nemá cenu jednat, dokud nebude nějaká přijatelná nabídka na stole.

LOK požaduje zvýšení platu nastupujícího lékaře na 1,5 násobek průběrné mzdy v zemi (asi 35 000 Kč) a na trojnásobek pro zkušeného lékaře (asi 72 000 korun) a to za základní pracovní dobu. Dnes berou lékaři v průměru 45 až 50 000 Kč měsíčně, ale se všemi příplatky a službami.

Denně jednání s lékaři

V nemocnicích se denně jedná s lékaři, aby zůstali. Někteří jedinci již své výpovědi stáhli. Nejvíc v pražské FN Motol, kde tak učinilo 25 lékařů z 55 výpovědí. Jednat se bude až do konce února, kdy těm, kdo podali výpovědi, běží výpovědní lhůta.

Příští úterý se v Senátu uskuteční konference za účasti premiéra Petra Nečase, kde LOK, lékařská komora, ministerstvo zdravotnictví a další organizace by měly jednat o tom, jak danou situaci řešit. Pokud by všichni lékaři, kteří výpověď podali z nemocnic, odešli, znamenalo by to zhoršení dostupnosti péče, ale jak ujistil ministr Heger, akutní péče by vždy zajištěna byla.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR ve středu vyzval vládu, hejtmany a zdravotní pojišťovny, aby okamžitě začali situaci řešit tak, aby nebyli poškozeni ani pacienti, ani zaměstnanci.