Drábek  připomněl, že nyní se celkem 18 typů sociálních dávek vyplácí na třech místech. To představuje značné nároky na administrativu, která by v případě jednoho výplatního místa klesla. Počet dávek se v této fázi reformy měnit nebude.

"Chceme zavést jedno výplatní místo, kterým budou úřady práce," řekl Drábek. Pro dávky se bude tak podávat jen jedna žádost s přílohami, která se bude zpracovávat na jednom místě.

Změny by měly začít platit od příštího roku.

Nelegální zaměstnávání je třeba potírat

Zaměstnavatelé by nově nemuseli na úřady práce hlásit volná pracovní místa. Postihovat chce ministr naopak práci načerno a to i pro zaměstnavatele, kteří práci načerno umožní.

Ministr rovněž chce rozšířit možnost péče o předškolní děti. Zavedena by měla být možnost rodičovské výpomoci i živnost definovaná jako péče o dítě do tří let. Tato opatření měla pomoci řešit problémy s nedostatkem školek.

Podle Drábka by stovky úředníků, kteří přijdou v rámci reformy o své posty, měly být převedeny na kontrolní činnost. Následně by se měli úředníci podílet na potírání zejména nelegální zaměstnanosti a zneužívání dávek.

Co se změní
- sociální dávky a příspěvky nebudou vyřizovat a vyplácet tři místa jako dosud (úřady práce, obce a obce s rozšířenou působností), ale jen úřady práce
- žadatelé o dávky budou vyplňovat jediný formulář, potřeba bude méně posudků
- při rozhodování o přidělení dávek se nebude posuzovat jen situace žadatele, ale i osob, které k němu mají vyživovací povinnost - v nouzi tak budou muset nejdřív pomoci třeba děti rodičům či rodiče dětem, než nastoupí stát
- zdravotně postižení budou místo pětice dávek na dopravu a pořízení vozidla dostávat jedinou dávku na mobilitu a místo tří příspěvků na úpravu bytu a pomůcky jediný příspěvek na pomůcky
- změní se postihy za nelegální zaměstnávání - maximální pokuta za nelegální práci se zvýší z 10 000 na 100 000 Kč, maximální pokuta za administrativní pochybení se sníží z 500 000 Kč na 100 000 Kč a zavedou se postihy i pro podniky, které na svých pracovištích umožní nelegální zaměstnávání
- zruší se povinnost nakupovat výrobky od postižených místo zaměstnání povinného procenta těchto lidí či stanoveného odvodu do státního rozpočtu
- zavede se rodičovská výpomoc - pečování o předškolní dítě po uzavření smlouvy
- zjednoduší se pravidla pro miniškolky - pro malé a střední skupiny dětí nebude platit hygienická vyhláška, zmírní se požadavky na prostory
- změní se podmínky pro živnost "Péče o dítě do tří let věku v denním režimu" - tuto kvalifikaci bude moci získat víc osob
Zdroj: ČTK