"Vláda souhlasí s ideou tohoto návrhu," konstatoval Pospíšil a připomněl, že vznik tohoto zákona je obsažen i v programovém prohlášení.

Podle návrhu by bojovníci proti komunismu měli mít podle míry svého zapojení nárok na osvědčení účastníka protikomunistického odboje nebo odporu. Osvědčení má vydávat ministerstvo obrany na základě kladného stanoviska Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR).

Účastníci třetího odboje by tak mohli získat postavení válečných veteránů, přestože nebojovali jako vojáci. Tím by jim vznikl nárok na některé nepeněžní výhody, například ve zdravotní péči. Součástí symbolického ocenění by byl i pamětní odznak.

Pospíšil uvedl, že případné chyby, na něž upozorňovali někteří historici i levicoví zákonodárci, je vláda připravena s využitím vlastní legislativy pomoci vyřešit.