Podle ministra Pospíšila by přijatá změna měla posílit práva obětí, které se budou moci s následky trestného činu vyrovnat rychleji než dosud.

Pokud návrh schválí i parlament, měly by v budoucnu soudy vedle určení hmotné škody rozhodovat i o výši odškodného za nemateriální újmu.

Doposud se oběť musela dožadovat takovéto náhrady v rámci samostatného soudního řízení, což bylo často stresující a zároveň zbytečně zatěžovalo soudy.