„Nejhorší situace byla v úterý v 18 hodin na stanici v Ostrava-Zábřeh, kde průměrná 24hodinová koncentrace polétavého prachu v ovzduší byla 137 mikrogramů na metr krychlový,“ uvedl Marek Bruštík z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Kraj přesto, že nebyl vyhlášen signál regulace, vyzval znečišťovatele, aby učinili opatření vedoucí ke snížení vypouštěných znečišťujících látek. „Žádáme spoluobčany, kteří žijí a podnikají v této lokalitě, aby v těchto dnech minimalizovali množství vypouštěných škodlivin do ovzduší a řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, protože emise z automobilů se významně podílí na zvýšené koncentraci znečišťujících látek,“ dodal.

Starší lidé, děti a nemocní by měli omezit pobyt venku, není vhodné venku sportovat, větrat by se mělo jen krátce a intenzívně. Smog může vyvolat především dýchací obtíže.