Seznam však podle jejího vyjádření není úplný. "Informace pocházejí z podkladů zpracovávaných soudy po roce 1989 v souvislosti se jmenováním kandidátů do funkcí soudců, kde byla v charakteristikách jednotlivých kandidátů zaznamenávána jejich politická příslušnost. Kandidáti KSČ uváděni nebyli," konstatovala Palečková s tím, že po roce 2006 již nebyla politická minulost zjišťována.

Seznamy obsahují několik stovek jmen. Například jen u pražského městského soudu uvádí seznam 66 jmen.

Resort se ke zveřejnění předlistopadové politické příslušnosti soudců a státních zástupců rozhodl na základě  rozhodnutí Ústavního soudu. Ten konstatoval, že "informace o členství soudců v KSČ před rokem 1989 nejsou citlivým údajem podle zákona na ochranu osobních údajů a že představují podklad pro diskusi občanské společnosti o nezávislosti a nestrannosti soudců".