„Další budou následovat v nejbližších dnech,“ řekl Právu František Korbel, právní expert univerzity.

Došlo tak na krok, na který kritici někdejších skandálních praktik na právnické fakultě čekali dlouhých šestnáct měsíců.

Podezřelých magistrů bylo ještě jednou tolik. Jména univerzita tají, v původním seznamu jedenačtyřiceti nestandardních absolventů těchto studijních programů ale figuruje například chomutovská exprimátorka Ivana Řápková (ODS), a to kvůli nejasnostem o složených zkouškách.

Potíže mohou mít i rychlostudenti, mezi ně patří třeba advokát Radek Odvárka – svá pouze osmiměsíční plzeňská magisterská studia odůvodňoval tím, že předtím studoval v Praze a Bratislavě. Na pražské policejní akademii v roce 1998 skutečně vypracoval bakalářskou práci, v Bratislavě o něm ale podle tamního děkana nevědí.

Museli to vědět

Škola začne se sbíráním diplomů jen v těch případech, kdy podle provedených šetření museli dotčení vědět, že vystudovali nezákonným způsobem. Podle Korbela se to dá prokázat například u případů extrémně krátkého studia nebo tam, kde byly uznávány zkoušky složené ještě za minulého režimu.

Pavel Kratochvíl z Akademie věd, předseda etického panelu, který hodnotil situaci na fakultě, už dříve prohlásil, že za platných právních norem nelze v současné době tituly odnímat. Podle Korbela to možné je. „Neodebíráme tituly, ale rušíme diplomy - ty osvědčují, že se něco stalo, když se to nestalo, a byly vydané protiprávně, tak je můžeme zrušit,“ vysvětlil Korbel. Z absolventů se tak rázem stanou opět studenti.

Bakaláři z obliga

Univerzita zahájila příslušná správní řízení v celkem 69 případech - jednačtyřicet z nich se týkalo absolventů magisterského studia, sedm bakalářů, devět držitelů titulu PhD. a dvanáct rigorózních řízení, tedy titulů JUDr. V řadě případů už ale obeslaní absolventi dodali chybějící dokumenty, což umožnilo jejich vyškrtnutí ze seznamu hříšníků. Z obliga jsou například všichni bakaláři.

„Z devíti PhD. se zabýváme čtyřmi, ostatní dodali vše potřebné a ukázalo se, že studovali řádně,“ dodal Korbel.

Skandály na plzeňských právech vypluly naplno na povrch v září 2009. Následně odstoupilo vedení fakulty a podezřelá studia začala prověřovat komise jmenovaná rektorem. Prošetřila stovky případů, jen přehled rychlostudentů, který dodalo ministerstvo školství, obsahoval jména 550 absolventů magisterských a 283 bakalářských studijních programů z let 1994 až 2009.