Na průběh hlasování si u ÚS stěžovala skupina kandidátů, kterým se nelíbilo, že vítězné uskupení s dlouhým názvem "Sdružení politické strany ČSNS a nezávislých kandidátů - Šance pro město" si doslova kupovalo voliče a sváželo je až k volebním místnostem. Lidé za to, že dali uskupení hlas, měli na místě dostat 300 korun.

Krajský soud v Ústí nad Labem na základě žaloby sice zrušil výsledky hlasování ve třech okrscích kvůli nedovolené agitaci. S tím se ale žalující skupina kandidátů nesmířila, žádá anulování voleb v celé Krupce.

„Došlo k organizovanému svážení voličů za účelem volby konkrétní strany a byla jim za to poskytována úplata. Soud měl zrušit celé volby. Politická soutěž by měla být soutěží programů a osobností a principem by měla být rovnost stran a jejich kandidátů. Jenže pokud by zvítězil názor, že podplácení je přípustné, tak by byla rovnost šancí zásadně narušena, protože to by zvýhodňovalo strany s větším množstvím finančních prostředků,“ prohlásil právní zástupce kandidátů.

 Různé výklady zákona

„Je nepochybně ve veřejném zájmu, aby bylo napřed pravomocně jednoznačně a nezpochybnitelně rozhodnuto ve věci samé dříve, než se přistoupí k dalším organizačním krokům ve vztahu k napadeným volbám do zastupitelstva města Krupka,“ uvedli soudci.

Rozhodnutí může podle generálního sekretáře ÚS Tomáše Langáška padnout v nejbližších týdnech, ale i měsících. Pak bude jasné, zda se budou volby opakovat v celém městě, nebo jen ve třech okrscích.

Ve volbách do parlamentu je kupčení s hlasy zakázáno, o volbách komunálních ale zákon nemluví. Rozhodnutí ÚS by tak mělo sjednotit protichůdné výklady. Dosud soudy rozhodovaly odlišně.