Podle jedné z variant by se návrh týkal obcí s počtem obyvatel do 1500 obyvatel, kterých je v Česku téměř 5350.

Vnitro doporučuje druhou možnost. Ta počítá se současnou úpravou, kdy si malé obce, aniž by byl přesně určen počet obyvatel, mohou zvolit, zda budou mít obecní radu, nebo ne. O tom rozhoduje zastupitelstvo tím, jaký počet zastupitelů určí.

Pokud je jich méně než 15, obecní rada se neustavuje a její úkoly plní starosta – podle návrhu v budoucnu přímo volený. V praxi by tedy záviselo na zastupitelstvu, zda bude v příštím volebním období starosta volen přímo.

Zákon má platit už v roce 2014

„Přímo volený starosta musí být nezávislý na zastupitelstvu obce, proto bude zákon obsahovat možnost jeho odvolání na základě výsledku místního referenda,“ uvádí se v návrhu VV. Místní referendum budou moci podle již platných zákonů iniciovat zdejší občané, případně i zastupitelstvo.

Podle návrhu John předloží konkrétní legislativní změny vládě do konce letošního roku tak, aby se přímá volba starostů uskutečnila už v roce 2014.

Pravomoci starosty se proti současnému zákonu nejspíš příliš měnit nebudou. „Vzhledem k tomu, že v obcích, kde se rada nevolí, již v současné době vykonává většinu pravomocí rady starosta, znamená zvolené řešení nejmenší možný zásah do současné koncepce územní samosprávy,“ píše se v materiálu. Podle něho je nicméně nutné ještě zvážit, jak silného starostu mít.

Zpráva se zmiňuje i o negativech. Jako jedno z nich uvádí možnost vzniku konfliktů mezi přímo zvoleným starostou a zastupitelstvem. Analýza upozorňuje, že v důsledku volebního systému může být kandidát nakonec podpořen velmi malým procentem občanů. Může se tak stát, že starosta bude z jiné strany než té, která ovládne zastupitelstvo.

Co navrhují véčkaři
Přímá volba starostů v malých obcích, např. do 1500 obyvatel
O tom, zda chtějí mít přímo voleného starostu, rozhodnou předem zastupitelé
Volba má být jednokolová
Starostu by mohli odvolat lidé v místním referendu
Funkce starosty má být neslučitelná s členstvím v zastupitelstvu

Místostarostu by jmenoval starosta z řad členů zastupitelstva. V případě, že by starostovský post nebyl obsazen, vykonával by veškeré pravomoci právě místostarosta.

Stínový ministr vnitra Jeroným Tejc uvedl, že ČSSD je ochotna diskutovat o zavedení přímé volby starostů. „Tato zásadní změna obecního zřízení však musí být důkladně prodiskutována, aby nakonec ve svém výsledku nepřinesla více komplikací a problémů, než tradiční dosavadní úprava. Například některé zkušenosti ze Slovenska jsou inspirativní, jiné zase odstrašující,“ dodal.

Starosta by se podle Tejce volil ve dvoukolové volbě. „Jen tak lze zajistit, aby měl podporu většiny občanů a nebyl jen reprezentantem nejsilnější menšiny - pokud by byl volen jen v jednom kole,“ uvedl Tejc. Zároveň dvoukolová volba částečně eliminuje riziko, že starosta bude reprezentovat zcela odlišné názory než většina v zastupitelstvu, a bude tak docházet ke sporům blokujícím chod obce,“ podotkl.

Tejc ale také žádá pojistku, aby se každou chvíli nekonalo referendum o odvolání starosty.