Kolektivní smlouva tak na dráze zřejmě nezačne platit, což mimo jiné znamená kratší dovolenou pro zaměstnance a delší pracovní dobu ve všech profesích.

SOSaD se nelíbí zejména dohodnuté zmražení platů zaměstnanců drah pro příští rok. Chce proto o nové podobě kolektivní smlouvy nadále vyjednávat a dohodnout pro drážní zaměstnance výhodnější podmínky.

České dráhy jsou podle mluvčího Petra Šťáhlavského ochotny dále se podobou smlouvy zabývat pouze za předpokladu, že se jednání zúčastní zástupci všech devíti odborových organizací. Podle něho však ostatní organizace nebudou chtít na jednání přistoupit. To potvrdil také sám Dušek, který od odborářů dostal zatím jen negativní ohlasy.

"Nehodlám 30. prosince s panem Duškem vyjednávat celou kolektivní smlouvu znova," prohlásil dnes například prezident Federace strojvůdců Jindřich Hlas na tvrzení, že do Silvestru je času dost. Obdobně se k novému jednání staví i předseda Odborového sdružení železničářů Jaroslav Pejša. Ten považuje kolektivní smlouvu za dohodnutou a očekává připojení podpisu zástupce SOSaD.