Třetina lidí se domnívá, že lidstvo by se mělo na příchod mimozemšťanů připravit, zhruba stejně tolik by si dokonce přálo s nimi setkat osobně. Dvě pětiny respondentů se ale setkání třetího druhu obávají a myslí si, že by bylo pro lidstvo osudné.

Sedmdesát procent Čechů se více méně ztotožnilo s názorem, že ve vesmíru existují i jiné inteligentní mimozemské formy života. Pětina respondentů se přiklonila k opačnému názoru, že člověk je jedinou inteligentní bytostí v kosmu.

Z průzkumu dále vyplynulo, že se lidé o zvěsti o podivných úkazech zajímají. Podle průzkumu je to více než polovina dotázaných, která deklarovala, že zprávy takového typu sleduje.

 

 

FOTO: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Mnohem méně dotázaných, avšak stále nezanedbatelná třetina, se domnívá, že by se lidstvo mělo na příchod mimozemských tvorů na planetu připravit. V názoru, jak by takové setkání vypadalo, se ale respondenti shodují méně.

Bezmála dvě pětiny dotázaných si myslí, že by setkání s jinou civilizací bylo pro lidstvo osudné. Na druhou stranu si zhruba stejně tolik lidí přeje s mimozemšťany setkat. V nejbližších sto letech k tomu však podle téměř poloviny dotázaných nedojde.

Podíly odpovědí na dotazy agentury SANEP (v procentech)
Věříte, že člověk je jedinou inteligentní formou života v celém vesmíru?
ano spíše ano nespíše ne nevím
9,5 11,5 49,3 18,6 11,1
Věnujete pozornost zprávám o nevysvětlitelných úkazech, které by mohly mít na svědomí mimozemské inteligentní formy života?
ano spíše ano ne spíše ne nevím
25,5 29,4 19,1 23,5 2,5
Domníváte se, že by se lidstvo mělo připravovat na setkání s mimozemskými bytostmi?
ano spíše ano ne spíše ne nevím
11,3 23,5 23,1 22,8 19,3
Věříte lidem, kteří tvrdí, že spatřili nebo byli uneseni mimozemšťany?
ano spíše ano ne spíše ne nevím
4,2 13 38 28,6 16,2
Jsou podle Vás pravdivé teorie tvrdící, že ke kontaktu s jinou formou inteligentního života již došlo?
ano spíše ano ne spíše ne nevím
14,4 23,1 19,9 19,9 22,7
Může být podle Vás kontakt s mimozemšťany pro lidstvo osudný?
ano spíše ano ne spíše ne nevím
21,6 18,4 12,7 9,6 37,7
Domníváte se, že pyramidy v Gíze čí obří obrazce na náhorní peruánské planině Nazca, mohou být výtvorem mimozemských bytostí?
ano spíše ano ne spíše ne nevím
6,8 14 30,2   26,2 22,8
Přáli byste si setkat se s mimozemskou inteligentní formou života?
ano spíše ano ne spíše ne nevím
18,6 18,4 31,3 15,5 16,2
Vidíte budoucnost lidstva v kolonizaci vesmíru?
ano spíše ano ne spíše ne nevím
15,9 19,9 33,3 15,5 15,4
Domníváte se, že v příštích sto letech dojde ke kontaktu s mimozemšťany?
ano spíše ano ne spíše ne nevím
10,1 12,7 25,2 21,8 30,2