„Za nejklíčovější v této novele považuji vymezení konkrétních přestupků, kterých se znalec a tlumočník může dopustit. Vymezení jednání, které bude postižitelné,“ sdělil novinářům Pospíšil.

Například za nekvalitně provedený posudek, odmítnutí znalecký posudek vypracovat, nebo překročení nově stanovené lhůty pro vypracování posudku, může dostat znalec desetitisícové pokuty. Za menší prohřešky budou hrozit sankce do 50 tisíc korun, v případě hrubšího porušení zákona až sto tisíc. V krajním případě může být znalec na žádost ministra vyškrtnut ze seznamu soudních znalců a tlumočníků.

Takový postih bude moci ministr použít i případě, že se znalec či tlumočník dopustí menšího přestupku opakovaně. „Novela zavádí systém třikrát a dost,“ vysvětlil Pospíšil s tím, že znalec nebude mít možnost nechat se na seznam jednoduše znovu zapsat.

Tlumočník nebude muset mít občanství v ČR

Ministr se podivoval, že současný zákon nepočítá s povinností mlčenlivosti. Proto také tento aspekt bude do novely přidán. Zároveň ale bude mít ministr i možnost znalce mlčenlivosti zprostit.

Ministr bude mít též pravomoc pozastavit znalci nebo tlumočníkovi činnost. „Například v současnosti probíhá řízení s tlumočníkem, ale on nadále vykonává svoji funkci,“ poznamenal ministr.

Další změny pak mají umožnit více lidem vykonávat funkci tlumočníka. Ta totiž nebude podmíněna občanstvím, ale trvalým bydlištěm v ČR. „Mnoho tlumočníků nemá občanství a žádají ministry o výjimky,“ řekl Pospíšil a dodal, že typickým příkladem jsou tlumočníci vietnamštiny, jejichž žádostí o výjimku má prý ministr na stole nejvíce.

Znalecké ústavy ať zaměstnávají skutečné znalce

Pospíšil se pozastavil nad faktem, že znalecké ústavy coby právní osoby nemají žádné vymezené hranice pro svou činnost a ministr tak nad nimi nemá žádný dozor. Tento problém má vyřešit základní instrukce ministra, která stanoví, za jakých podmínek ministr ústav určí.

Podle nových pravidel má mít ústav mezi svými zaměstnanci alespoň tři osoby, které budou figurovat na seznamu soudních znalců. „Ústav musí mít své zaměstnance, kteří sami mohou danou činnost vykonávat, a musí je mít po celou dobu své existence,“ zdůraznil Pospíšil. Podle něj začne ministerstvo také velmi podrobně zkoumat kromě personálního obsazení také materiální vybavení ústavu.

Ústavy, které momentálně nesplňují nově stanovené podmínky pro činnost, dostaly od ministra rok na to, aby svou činnost sladily se zákonem.

Zfušovaný posudek odstartoval i kauzu Čunek

Nekvalitní znalecký posudek například zamával děním v ČR před třemi lety, když na jeho základě začalo policejní stíhání bývalého vicepremiéra Jiřího Čunka (KDU-ČSL). Firma Nova, spol. s. r. o. vypracovala pro policii posudek, podle nějž měl Čunek coby starosta Vsetína motiv vzít úplatek. Podle posudku prodalo město firmě H&B Real byty nevýhodně.

Nový posudek pro ministerstvo spravedlnosti vypracovala Vysoká škola ekonomická v Praze a tvrdil pravý opak. [celá zpráva]