Výzvu zaslaly vládě a poslancům společně Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů (AČMD), Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL), Sdružení živnostníků v lesním hospodářství a ekologické hnutí DUHA - Přátelé Země ČR.

Požadují, aby vláda odmítla návrh Koncepce hospodářské politiky Lesů ČR od roku 2012, takzvanou Dřevěnou knihu. Dřevaři poukazují na to, že koncepce vznikla právě v době působení Drobila v čele dozorčí rady LČR.

Krádeže v LČR za bílého dne

Citují tvrzení Knetiga, který v nahraném rozhovoru s bývalým ředitelem Státního fondu životního prostředí Liborem Michálkem řekl: "...co jsem zažil v Lesích vedle Pavla, kde fakt, ale opravdu to byly krádeže za bílýho dne..."

Stejný model koncepce veřejných zakázek Lesů ČR nyní předkládá ministr Ivan Fuksa formou Dřevěné knihy, píšou sdružení. Dřevaři varují, že koncepční rozhodnutí obsažená v Dřevěné knize, povedou k nekontrolovatelnému a těžko postižitelnému poškozování ekonomických zájmů státu ve prospěch úzké skupiny velkých těžařských firem. Poukazují také na snahu ministra Fuksy o urychlené projednání koncepce, kterou dřevaři dlouhodobě kritizují.

Metody zpracování dřeva
1. Metoda „na pni“ Prodej stromů stojících v lese. Dřevařská firma je pokácí, prodá a podělí se o zisk se státem.
2. Metoda „při pni“ Podobná jako „na pni“. Stát stromy nechá pokácet a poražený strom prodá obchodníkovi.
3. Běžná metoda Stát stromy nechá nejdříve pokácet, vyvézt z lesa, roztřídí je podle sortimentu a prodá je ve vlastní režii přímo konečným odběratelům.

Dřevěnou knihou prosazovaný prodej dřeva při pni v celých kmenech, při němž lesnické firmy ve státních lesích nejen těží, ale vytěžené dřevo také dále samy prodávají, je totiž pro stát nevýhodný. Ve výzvě stojí, že tento model netransparentního zadávání veřejných zakázek je šit na míru pouze několika největším těžebním společnostem.

Čtěte také: Sněmovna chce po vládě, aby zrušila miliardový tendr Lesů ČR

Kritici koncepce LČR vyzvali ministra vnitra Radka Johna (VV), aby inicioval policejní vyšetřování ve státním podniku Lesy ČR. V rámci tohoto vyšetřování požadují prověření ekonomické výhodnosti ministrem Fuksou a vedením LČR způsobu prodeje dříví pro stát.

Sdružení chtějí nezávislou oponenturu

Sdružení také požadují, aby si vláda vyžádala nezávislou oponenturu Dřevěné knihy, která podle nich manipuluje s ekonomickými daty ve prospěch nevýhodného modelu. Chtějí také, aby ministr Fuksa zveřejnil podrobnou metodiku hodnocení ekonomické výhodnosti prodeje dříví LČR v letech 2008 a 2009.

Současný tendr LČR na dodávky služeb a prodej dříví při pni v celých kmenech bude mít podle kritiků v roce 2011 fatální dopady do regionálního živnostenského podnikání v lesnictví a do regionálního dřevozpracujícího průmyslu. Vede řadu podniků k omezování výroby a propouštění, za což je podle nich odpovědný ministr zemědělství a management LČR.

Dřevaři rovněž poukazují na to, že nejsou zveřejněny oficiální výsledky veřejné soutěže, které měly být podle LČR známy do konce listopadu. Signatáři dále žádají, aby antimonopolní úřad neprodleně rozhodl ve věci podnětů k veřejné zakázce LČR na dodávky služeb a prodej dříví při pni v celých kmenech v roce 2011 a neprodlužoval kritickou situaci a nejistotu v oboru.