V průzkumu 57 procent respondentů deklarovalo bezpodmínečný souhlas s tvrzením, že korupce je jeden z největších problémů země. Ke stejnému názoru se pak spíše přiklání dalších 31 procent lidí.

Na otázku, zda se snaží Nečasova vláda „upřímně a poctivě o to, aby byly vyšetřeny velké případy tunelování, rozkrádání a korupce v naší zemi", odpovědělo kladně jen 34 procent dotázaných. Zhruba čtvrtina dokonce uvedla, že kabinetu jeho úsilí v boji proti korupci vůbec nevěří.

Bezmála tři čtvrtiny lidí navíc nevěří, že by nynější vláda mohla míru korupce snížit. Většina lidí je také skeptická k dosavadním úspěchům v tažení proti korupci v poslední době, 71 procent lidí nevidí ve společnosti v tomto ohledu žádnou změnu.

Průzkum proběhl na konci listopadu a v prvních dnech prosince, názory dotázaných tedy poslední kauza exministra životního prostředí Pavla Drobila (ODS) nemohla ovlivnit.

Podíly odpovědí podle průzkumu STEM (v procentech)
Považujete Vy osobně za jeden z největších problémů naší země korupci?
Určitě ano Spíše ano Určitě ne Spíše ne
57 31 10
Snaží se vláda upřímně a poctivě o to, aby byly vyšetřeny velké případy tunelování, rozkrádání a korupce v zemi?
Určitě ano Spíše ano Určitě ne Spíše ne
6 28 26 40
Myslíte si, že se vládě podaří míru korupce výrazně snížit?
Určitě ano Spíše ano Určitě ne Spíše ne
4 22 27 47
Myslíte si, že v poslední době bylo u nás při pronásledování a trestání případů tunelování, rozkrádání a korupce dosaženo jistého pokroku?
Určitě ano Spíše ano Určitě ne Spíše ne
4 25 26 45