V rámci pravidelného výzkumu nedošlo v prosinci oproti předchozím šetřením prakticky k žádným změnám. Prezident i vláda si svou důvěryhodnost udrželi na úrovni předchozího měsíce, obě komory parlamentu si shodně o dva procentní body polepšily.

Poměrně vysoká zůstává důvěra v obecní, respektive krajská zastupitelstva. Těm obecním důvěřuje 57 procent lidí, krajským 42 procent dotázaných.

Nadpoloviční většina lidí (57 procent) důvěřuje rovněž ombudsmanovi, 46 procent dotázaných Ústavnímu soudu a pro 35 procent respondentů je důvěryhodný i Nejvyšší kontrolní úřad. Důvěra ve všechny tři zmiňované instituce oproti loňskému prosinci nepatrně poklesla.