Podle Michálka se bude jednat o dokumenty, které se týkají celé České republiky, ale též o dokumenty lokálního typu. Provozovatelé se chtějí vyhnout chybě, kterou udělala WikiLeaks, když omezila své pole působení na velké kauzy a zcela opomenula lokální záležitosti.

Pirátská strana bere spuštění nového webu jako jednu z mála možností pro jednotlivce, jak změnit způsob fungování českých úřadů a české společnosti. Michálek se domnívá, že co se týče otevřenosti, je Česko hodně za západní Evropou. Projekt PirateLeaks by to měl změnit. S kritikou se dá počítat, zejména u politiků, ta by však měla podle Michálka postupně slábnout.

Největší důraz bude redakce PirateLeaks klást na zpracování dokumentů a utajení zdrojů. Jak Michálek uvedl, nechtějí dokumenty zveřejňovat ledabyle a budou prověřovat, jestli neohrožují zájem České republiky, životy, majetek či zdraví.