Například poslanec Michal Babák (VV) v interpelaci připomněl, že John vyzval ministerstva a ostatní správu a samosprávu, aby přijaly etický kodex zaměstnanců ve veřejné správě.

„Můžete mi odpovědět na to, co má být cílem vaší výzvy? Co má tento kodex představovat a co je jeho cílem? Pokud jde o pokus určitého sjednocení, převzali jste inspiraci ze zahraničí, kde jsou mnohdy o velký kus cesty dál?“ zeptal se Johna Babák.

Předseda VV na to reagoval replikou, že cílem nebylo tristní zjištění, k němuž dospěli. „Jako by úřady vůbec nechtěly tuto věc řešit. Jako by si všichni mysleli, že korupce je tady normální. Jako by si mysleli, že to je systém našeho života a že je nezměnitelný. A jako by opravdu nechtěli proti tomu nic udělat,“ povzdechl si ministr. Poznamenal, že jeho resort kodex, který vymezuje korupční jednání, jeho trestání nebo konflikt zájmů, přijal již 16. listopadu.

Na jeho výzvu k podepsání kodexu pak reagovala jen ministerstva dopravy, školství a místního rozvoje, které ovšem také vedou ministři z VV.

John vyzval své kolegy v kabinetu za ODSTOP 09, aby také přijali ve svých úřadech v souladu s koaliční dohodou etický kodex proti korupčnímu chování a konfliktu zájmů. "Čekali jsme, že řada úřadů a ministerstev s velikou radostí, okamžitě, s jásáním ten kodex přijme. Zjištění je tristní.“

Na dotazy poslanců své strany také John představil protikorupční opatření, která přichystal a chystá, zároveň k jejich přijetí tlačil koaliční partnery. Uvedl například, že vláda by měla na prvním zasedání v příštím roce projednávat návrh protikorupční strategie. John chce také zavést zveřejňování jmenovitého hlasování ministrů, které prý čeká na schválení už od září.

John se odpoledne omluvil z jednání branného a bezpečnostního výboru, na němž měl poslancům vysvětlovat důvody, proč chce vyměnit policejního prezidenta Oldřicha Martinů. Zdůvodnil to účastí na sněmovních interpelacích.

Poslanec Jiří Petrů (ČSSD) si při interpelacích stěžoval na pokles státního příspěvku na výkon státní správy. John reagoval prohlášením, že jeho úřad se bude snažit snížit byrokracii za dva roky o pětinu.