"Prodáváme neobsazené fary, protože je nedostatek kněží. Dříve měla každá farnost svého faráře, dnes na jednoho připadají čtyři až pět farností. Je zřejmé, že jeden člověk nemůže bydlet na pěti místech, a tak některé fary jsou už dlouhé roky prázdné a rychle chátrají. Nemůžeme je nechat spadnout," uvedla správkyně majetku Biskupství českobudějovického Marie Kapinusová a poznamenala, že představitelé biskupství, které spravuje 11 vikariátů, vytipovali několik desítek objektů, které budou prodány.

Obchod i s kostely

"Na prvním místě jsou fary v nejhorším stavu, do nichž se desítky let nic neinvestovalo," poznamenala Kapinusová a potvrdila, že informace o prodeji a cenách, které jsou určovány na základě znaleckých posudků, budou vyvěšovány na církevní objekty .

Na Domažlicku jsou údajně už k mání například fary v Újezdě Svatého Kříže, Bělé nad Radbuzou a Hostouni. Podle mluvčí plzeňského biskupství Aleny Ouředníkové jde většinou o objekty, jejichž vlastníkem je farnost. "Ty ale nemají finance na jejich údržbu, a proto objekty chátrají," dodala a připustila, že podobných případů zeštíhlování diecéze přibude.

Podle Domažlického deníku je církev ochotna jednat také o prodeji kostelů, které jsou využívané málo nebo vůbec. S převodem kostela na obec už má podle Ouředníkové církev dobré zkušenosti.

Dostál: stejná práva jako jiní vlastníci

"Nechce se mi ani věřit, že by církev prodávala kostely. Ale i kdyby ano, těžko ode mne můžete čekat nějaké odsuzující komentáře. Církev má stejná práva ke svému majetku jako ostatní vlastníci. Nemohu její rozhodnutí kritizovat, ani k němu mít výhrady," řekl ministr kultury Pavel Dostál během své návštěvy na Tachovsku, kde se zástupci příhraničních obcí a památkáři jednal o spolupráci státu a obcí při záchraně historických památek.

Dostál přitom poukázal na očividnou rozpolcenost církve v pohledu na majetkoprávní záležitosti, když se zmínil o její reakci, když Národní knihovna v Praze pronajala na 50 let část svého majetku.

"Pronajala zbořeniště, do kterého chtěl jistý investor investovat 500 miliónů korun, a byla za to církví napomínána. Kardinál Miroslav Vlk nebyl tehdy spokojen s tím, jak ostatní nakládají se svým majetkem," poznamenal ministr.

"Nedá se říct, že bychom připravovali prodej majetku. Pouze v případě, že farnost prakticky nefunguje, ale farní budova na místě zůstala a my ji nepotřebujeme, tak uvažujeme buď o pronájmu, nebo prodeji. V poslední době jsme prodali objekt bývalé fary v Lužci nad Vltavou, kterou jsme nepotřebovali, byla zchátralá a oprava by si vyžádala značné investice.

Řešíme vše podle konkrétní potřeby," uvedl ekonom Pražské arcidiecéze Karel Štícha, cenu nemovitosti však neprozradil.

Ceny podle znaleckých posudků

Nepotřebné nemovitosti prodává i biskupství Královéhradecká diecéze. Podle slov generálního vikáře Josefa Sochy jde výhradně o bývalé fary, které jsou často neobyvatelné kvůli špatnému technickému stavu. "Ceny jsou velmi různé a odvíjejí se ze znaleckých posudků. Úspěšnost prodejů se rovněž různí, kupec totiž potřebuje značné částky na opravy," sdělil Socha.

Jak upřesnil vedoucí odboru správy diecézního majetku Jan Doskočil, ze zhruba 450 far se chce diecéze zbavit asi 150, a z toho přibližně třetina prodejů je již realizována. "Platí, že větší zájem je o objekty v atraktivních, například horských obcích. Nicméně se nám prodeje daří. Někdy prodáváme třeba nájemci, který tam bydlí a má předkupní právo. Dobré dohody máme s obcemi, neboť naše objekty většinou leží v centrálních částech měst. Obecní úřady tyto nemovitosti, které mají svou historickou hodnotu, nezřídka využívají pro obecně prospěšné účely, na což bereme ohled i při dohodě o cenách," sdělil Doskočil.

"Při nakládání s majetkem si počínáme jako každý normální vlastník. Pokud se zbavujeme některých nemovitostí, tak je to procento, které nestojí vůbec za řeč," uvedl jeden z vysoce postavených činitelů ostravsko-opavského biskupství.

"V Jihomoravském kraji hodlá církev římskokatolická prodat nejvýše deset opuštěných farních objektů, které nejsou již po léta využívány a o nichž biskupství ví, že nebudou ani v budoucnu sloužit pro duchovní správce farností," řekla mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová, podle které jsou farní budovy zájemcům prodávány za ceny stanovené soudním odhadcem. Kostely, kaple a jiné církevní objekty se ale podle mluvčí brněnského biskupství neprodávají.