Podle Nečase je úkolem pro nejbližší dobu také nalezení nového, průhledného systému financování vědy, který by byl kontrolovatelný a nezpochybnitelný. "Jakákoliv cesta zpochybňování základního výzkumu by byla kulturním barbarstvím nejvyšší úrovně," uvedl Nečas s tím, že v organizaci vědy nelze zabíhat do extrému.

Akademikové již delší dobu kritizují tendence odvádět značné částky peněz ze základního výzkumu na pochybné projekty ve výrobní sféře. Na tyto snahy podle nich doplatila Akademie věd, které se loni krátil rozpočet o půl miliardy a v příštím roce má klesnout o dalších 100 miliónů korun.

Pět univerzit zaměřených na výzkum

Premiér uvedl, že ve vysokém školství musí vzniknout zhruba pět univerzit zaměřených na vědecký výzkum na vysoké úrovni a na výchovu mladé vědecké generace. Ostatní vysoké školy by se měly zaměřovat na výchovu vysokoškoláků pro praxi.