„Abychom se vyhnuli právnicky a administrativě složitým procesům slučování stran nebo jiným integračním pohybům, rozhodli jsme se začít s ‚čistým stolem‘. Byla jsem vyzvána, abych se stala předsedkyní přípravného výboru nové politické strany Suverenita – blok Jany Bobošíkové (SBB). V současné době činíme první kroky ke vzniku této strany,“ informovala politička v otevřeném dopise, který má Právo k dispozici.

Ustavující sjezd SBB by se měl podle Bobošíkové uskutečnit v průběhu prvního pololetí příštího roku. Politička také deklaruje, jakým směrem se bude nová politická strana ubírat.

Půjde podle ní prý o jedinou stranu bránící zájmy České republiky. „Ekonomická situace ČR, vývoj v EU, katastrofické vyhlídky ekonomik některých jejích členů i nevybíravý tlak na naši zemi zejména v otázce přijetí velmi sporné společné evropské měny dává naší politice jednoznačně za pravdu a potvrzuje nutnost důsledného prosazování idejí národních zájmů ČR a jejích občanů,“ napsala Bobošíková v dopise.

Aktivní účast na zakládání a činnosti SBB už přitom doporučila svým členům Strana důstojného života Jany Volfové. „Jsem přesvědčena, že většina členů SDŽ, tedy více než 2 500 lidí, přejde společně se mnou do nově se tvořící politické strany,“ uvedla v pondělí Volfová.