Za efektivní označuje fungování EU 39 procent lidí.

Lidé se v průzkumu vyjadřovali kromě efektivity práce EU také k její demokratičnosti. "Současná situace, bezpochyby poznamená vážnými finančními problémy některých zemí EU a kontroverzně vnímanou snahou o jejich řešení, přinesla pokles příznivých hodnocení v obou hlediscích, zejména ale v demokratičnosti, u níž je aktuální hodnota nejmenší od roku 2005," konstatuje průzkum.

Funguje EU demokraticky? (v procentech)
 leden 2009
leden 2010
listopad 2010
ano 59 57 48
Zdroj: STEM

Lidé jsou poměrně skeptičtí i k další evropské integraci. S tvrzením, že by se EU měla postupně přetvořit ve federální stát, souhlasí nyní 28 procent respondentů. V době  vstupu ČR do unie zastávalo tento názor 36 procent lidí.

Funguje EU efektivně? (v procentech)
 leden 2009
leden 2010
listopad 2010
ano
44
42
39
Zdroj: STEM

Nejtolerantnější jsou ve svém pohledu na fungování i budoucí možnou federalizaci EU voliči TOP 09, byť vznik evropského "superstátu" preferuje jen 40 procent z nich. Kladně či neutrálně hodnotí unii i stoupenci ODSVV. Skeptičtější jsou voliči ČSSD a zejména KSČM.

Kladné odpovědi stoupenců stran (v procentech)
 Funguje EU demokraticky?
Funguje EU efektivně? Měla by se EU stát federací?
TOP 09
64
52
40
ODS
59
49
36
VV
51
54
34
ČSSD
43
32
24
KSČM
30
2314
Zdroj: STEM

"Pohlaví ani výše vzdělání nehrají velkou roli. Projevuje se však vliv věku – kladné odpovědi dávají méně často lidé starší," tvrdí STEM.