Ambróš žádá zrušení Bejdákova rozkazu, podle kterého vojáci, kteří slouží 24hodinovou službu, dostávají plnou mzdu pouze za 12 hodin a zbývajících 12 hodin jim armáda proplácí jako pohotovost jen polovinou mzdy.

Podle Ambróšova právního zástupce Miroslava Pecháta tímto „nezákonným způsobem“ armáda zajišťuje leteckou záchrannou službu a pátrací službu od roku 1998. Poté, co na to upozornila před dvěma roky ČT, velení armády podle Pecháta přešlo na systém retroaktivních rozkazů.

„Je to systém, kdy v jednom měsíci se určí vojáci rozkazem velitele do nepřetržitých služeb a následující měsíc velitel svým rozkazem zpětně stanoví, že se nejednalo o nepřetržité 24hodinové služby, ale jen o služby 12hodinové a zbytek byla jen služební pohotovost,“ řekl Právu Pechát.

Ministerstvo nechce soudní při předem komentovat. „Vyčkáme na soudní rozhodnutí, zda potvrdí, že postup resortu byl právně v pořádku,“ řekl Právu mluvčí obrany Jan Pejšek.

Další žádosti

Pokud Ambróš vyhraje a soud rozkaz zruší, bude moci požádat o doplacení dlužné mzdy i o ušlé úroky. Podle Pecháta lze očekávat nejméně 40 žádostí o doplacení dlužné částky. V takovém případě by musela armáda vyplatit několik miliónů korun.

„S odkazem na tento rozsudek budou moci všichni postižení vojáci žádat zpětně o doplacení dlužné části platu. Ale především by měl tento nezákonný způsob zabezpečování služeb a okrádání a zneužívání vojáků konečně přestat,“ dodal Pechát, který sám patří mezi údajně poškozené. Dvacet let totiž sloužil jako vojenský pilot vrtulníku a kvůli sporům s vedením z armády odešel.

Piloti, technici i další vojáci z vrtulníkové základny vedou boj se svými nadřízenými na více frontách, před nedávnem uspěli u ostravského soudu, podle nějž jsou výhrady vojáků legitimní a jejich nadřízený nesmí jejich žádosti ignorovat.