Další změnou je novela trestního řádu, která rozšíří využitelnost odposlechů v trestním řízení. Novela navrhuje snížit horní hranici trestu u trestného činu, u kterého lze odposlech použít, z nynějších deseti na osm let.

Obě novely jsou součástí protikorupčních opatření, která Pospíšil v prosinci navrhne vládě.