Rath v dopise, který má Právo k dispozici, napsal řediteli Kanceláře Asociace krajů ČR Martinu Bělčíkovi, že vypovídá smlouvu o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí. Tato dohoda byla přitom uzavřena už v roce 2006 a Středočeský kraj na jejím základě asociaci hejtmanů přenechal prostory a jejich vybavení k bezplatnému užívání.

„Dle čl. I. odst. 4 smluvních podmínek Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí je výpovědní doba dohodnuta v délce 2 měsíce a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé straně. V tomto případě tedy výpovědní lhůta uplyne a smlouva bude ukončena ke dni 31. 01. 2011,“ napsal Rath.

Rath na dotaz, jaké jsou důvody vypovězení smlouvy asociaci hejtmanů, uvedl, že Středočeský kraj má nedostatek prostor. „Kraj má nedostatek prostor, museli jsme vystěhovat i regionální operační program mimo naši budovu, tak ke konci roku řešíme i další nájemníky,“ sdělil Rath Právu.

Je to šokující nesoudržnost, kritizuje Ratha Hašek

Hašek vypovězení smlouvy ostře zkritizoval. „Rozhodnutí středočeského hejtmana dát výpověď Asociaci krajů ČR bez jakéhokoliv avíza je šokující. Od Davida Ratha to považuje asociace krajů za nesolidní jednání, za zklamání pro všechny hejtmany. Jde bohužel o další projev Rathovy nesoudržnosti s ostatními kolegy. Arogance a nenávist nejsou a nesmí být ani v budoucnu naší politikou,“ řekl Hašek Právu.

Šéf hejtmanů bude nyní vzniklou situaci řešit. „Začneme okamžitě hledat možnosti, kde jinde v Praze bychom mohli sídlit,“ prozradil Hašek. Vzhledem k tomu, že členem asociace hejtmanů je hlavní město, hodlá vstoupit do jednání s novým pražským primátorem.

Rathovy neshody s ostatními hejtmany se v poslední době množí. V polovině listopadu jako jediný nehlasoval pro nové vedení Asociace krajů ČR, kdy Hašek obhájil šéfovský post. Rath v létě přišel o post místopředsedy asociace hejtmanů, kteří mu vytkli, že se jejich jednání neúčastní.

Jiskří to i mezi Rathem a Haškem, kdy padla i silná slova. Hašek v srpnu v reakci na slovní výpad středočeského hejtmana vůči místopředsedovi soc. dem. Milanu Urbanovi uvedl na Rathovu adresu: "Protože předseda ČSSD zatím mlčí, říkám, krakeny nemám rád. Z Davida Ratha se stává samozvaný kraken. Je lhostejné, zda byl vypuštěn či se vypustil sám“.