Minulost soudců chtěl znát Tomáš Pecina. Soudy žádostem nevyhověly. Podle nich spadá informace o politické příslušnosti do oblasti soukromých údajů.

Ústavní soud ale vyhověl jeho stížnosti a NSS musí případ projednat znovu.

Pecina tvrdí, že informace o členství v KSČ je podstatná, protože to vypovídá o morálních hodnotách soudce.

S tím se částečně ztotožnil i ÚS. „Hodnotový systém členů KSČ byl často odchylný od hodnotového systému moderního demokratického právního státu. Z povahy věci mohl - a stále může – ovlivňovat rozhodnutí jednotlivých soudců - členů KSČ,“ prohlásil Güttler s tím, že samo členství v KSČ není dělicí čárou slušnosti, nicméně personální spojení se stranou znamenalo její legitimizaci.

Navíc nelze přehlédnout, že tito lidé byli členy organizace, jejíž vedení a politická praxe se stále zřetelněji rozcházely nejen se základními hodnotami lidskosti a demokratického právního státu, ale i s vlastními programy a zákony.

Prokázaný údaj o členství soudců v KSČ by také mohl podle ÚS odhalit souvislost mezi některými kritizovanými rozhodnutími obecných soudů, zejména co se týče vyrovnání se s minulostí, a právě členstvím konkrétních soudců ve straně.