O nominaci oba soupeři bojovali i na Blanensku, kde se ale nominace nedočkal ani jeden z nich, neboť nedokázali získat nadpoloviční počet hlasů. Sobotka ale i zde Haška u delegátů předčil, byť jen o dva hlasy.

Souboj o předsednickou nominaci v Brně byl podle Tejce zajímavý i z toho hlediska, že i když mají jak Sobotka, tak i Hašek k Brnu velmi blízko, nejsou s místní organizací nijak pevně svázáni. Sobotka pochází ze Slavkova u Brna, Hašek z Tišnovska.