„Nejvíce řidičů, kteří dosáhli 12 bodů, je ve věku 24 let. O řidičský průkaz jich přišlo 1356. S vyšším věkem mají počty dvanáctibodových řidičů sestupnou tendenci,“ informovalo MD.

Podle statistik jsou zpravidla za volantem mnohem disciplinovanější ženy než muži. Z 29 581 motoristů, kteří přišli o řidičák, je žen jenom 1489, tedy pouhých pět procent. Mezi 6,5 miliónu zaregistrovaných řidičů v ČR je přitom 42,1 procenta žen a 57,9 procenta mužů.

Nějaký ten bod má každý desátý

Bodový systém postihu neukázněných motoristů byl v České republice zaveden 1. července 2006. K letošnímu 31. říjnu mělo nějaký ten bod na svém kontě 666 163 řidičů, o 17 657 více než ke stejnému loňskému datu. Obodován je tedy v průměru každý desátý motorista.

„Na základě údajů z centrálního registru je však zřejmé, že 89,4 procenta řidičů, kteří v minulosti obdrželi nějaký ten bod, se již dále nedopouští přestupků a trestných činů, které jsou zařazeny do bodového hodnocení. Bodový systém tedy plní svůj základní cíl, kvůli němuž byl zřízen – přispět k větší bezpečnosti silničního provozu,“ zdůrazňuje mluvčí MD Karel Hanzelka.

Někteří jsou ovšem nepoučitelní, vždyť od zavedení bodového systému v červenci 2006 do konce letošního třetího čtvrtletí bylo řidičům v ČR zaevidováno už 2,928 miliónu přestupků a trestných činů.

Nejčastějším přestupkem nepovolená rychlost

Nejčastějším přestupkem zůstává i nadále překročení povolené rychlosti v obci, za něž bylo uděleno 31,9 procenta všech bodů. Dále porušení povinností vyplývajících ze zákazové či příkazové značky (18,5 %), nepřipoutání se bezpečnostními pásy (14, 4 %), porušení ustanovení o osvětlení vozidla (6,6 %), překročení rychlostního limitu mimo obec o méně než 30 km/h (5,8 %) a telefonování za jízdy (5,5 procenta všech bodů).

Tato statistika však může brzy doznat zásadních změn. Ve Sněmovně totiž čeká na druhé čtení senátní návrh novely zákona č. 361 o provozu na pozemních komunikacích, podle nějž za překročení maximální povolené rychlosti v obci nanejvýš o pět kilometrů a mimo obec o 10 km v hodině nemají být trestné body, ale jen bloková pokuta. A bez bodů má vyváznout dokonce i řidič, jemuž policisté při silniční kontrole naměří méně než 0,3 promile alkoholu.