Stávající průměrný důchod považuje za přiměřený 29 procent lidí. Zároveň si 39 procent respondentů myslí, že důchody stačí k pokrytí základních potřeb důchodců.

Pouze 29 procent lidí si zároveň myslí, že nynější důchodový systém umožňuje lidem strávit důstojné stáří.

Názory na důchody a penzijní systém  (kladné odpovědi v procentech)
 5/2008
11/2010
Je výše důchodů přiměřená?
19
29
Stačí důchod k pokrytí základních potřeb?
31
39
Umožňuje systém důstojné stáří?
20
29
 Zdroj: STEM

Nejpozitivnější pohled na výši důchodů a penzijní systém mají lidé do 29 let. Podle 52 procent respondentů v této věkové kategorii pokrývá průměrná penze základní potřeby. U lidí nad 60 let věku zastává tento názor pouze 29 procent dotázaných.