Z popudu prezidenta tak bude zastaveno trestní stíhání Josefa Zlatohlávka, obžalovaného z krádeže v řádu 30 000 Kč. Muž po zahájení stíhání utrpěl velmi vážný úraz, při kterém si podle Klausova mluvčího Petra Hájka zlomil krční páteř, transversální míšní lési a ochrnuly mu všechny končetiny a dýchací svaly.

"...je zcela odkázán na dýchací přístroj. O milost pro něj požádal sám soud, který jeho případ projednává," upřesnil Hájek.

Trest prezident prominul Pavlu Svědirohovi, který byl odsouzen pro ublížení na zdraví a ohrožení pod vlivem návykové látky při autonehodě. "Byl prominut trest odnětí svobody v trvání 2 roků, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu 4 roků, a zbytek trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

Odsouzený byl při autonehodě sám vážně zraněn (zlomenina obratlů) a je plně odkázán na invalidní vozík," popsal pohnutky prezidenta Hájek.

Odsouzení za podvod

Dalším, komu Klaus prominul zbytekl trestu je Karel Žmol , jenž byl  odsouzen za trestný čin zanedbání povinné výživy. Byl mu prominut trest odnětí svobody v trvání 8 měsíců. "Odsouzený pečuje o své dvě děti, které by v případě nastoupení trestu musely být umístěny do dětského domova," vysvětlil Hájek s tím, že žádost o milost podpořil i Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem s ohledem na situaci v rodině a na velmi dobrou péči odsouzeného o děti.

Podmíněný trest prezident prominul i Vladimíru Hušákovi, který porušil své povinnosti v řízení o konkursu a navíc byl odsouzen pro podvod a za neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a další dávky státu.

"Byly prominuty tresty odnětí svobody na dobu 2 a 3 let, podmíněně odložené na zkušební dobu 3 na 5 let," uvedl Hájek. V tomto případě Klaus milost udělil "s přihlédnutím k provinění v období mimořádné složitosti fungování soukromého zemědělce v počátcích ekonomické transformace".

Za zkrácení daně, poplatku a podobných povinných plateb byla odsouzena i Eliška Bojanovská. Té prezident prominul trest odnětí svobody v trvání pěti let. Milost byla podle Hájka udělena "s přihlédnutím k míře zavinění odsouzené, z důvodu neexistence jejího majetkového prospěchu i z důvodu, že se jedná o případ, ke kterému došlo již roku 1995."

Dalším důvodem, proč ji Klaus omilostnil je plný invalidní důchod odsouzené, která je navíc samoživitelkou starající se o dvě nezletilé děti.