Klaus v dopise adresovaném předsedkyni Sněmovny Miroslavě Němcové připomíná, že už původní zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů odmítl podepsat.

„I tato novela není systémovou nápravou, ale pouze výrazem snahy napravit jednu chybnou deformaci trhu deformací jinou. Jádro problému zůstává nedotčeno a navíc hrozí nové, nezamýšlené škodlivé doprovodné efekty,“ vysvětluje Klaus.

Podle prezidenta by vláda neměla trpět dotování podnikání v dané oblasti a tvrdí, že „nehospodárnost takovýchto investic a náklady na jejich provoz dále porostou“.

„Pokud bychom si položili otázku, zda je přáním většiny občanů České republiky nadále finančně podporovat takovouto nehospodárnou dotační politiku, zcela jistě bychom dospěli k závěru, že nikoli,“ píše dále Klaus.

Vracet zákon do Sněmovny nehodlá, jelikož prý nechce mařit snahy o udržení únosných cen elektřiny. Vyzval však vládu, aby hledala řešení, která „jsou v zájmu občanů a podle mého přesvědčení i v zájmu zdravé budoucnosti české energetiky a životního prostředí“.