Dopravě, především té hromadné, je věnována ve smlouvě velká část. Kromě cen kupónů se řeší i pokračování výstavby tras metra, Městského okruhu a Pražského okruhu.

Trasa A do Motola by měla být dostavěna během čtyř let a současně by se měla zahájit stavba trasy D.

Smlouva slibuje, že neubudou zelené plochy na území Trojmezí či Klánovický les. Především v tom prvně jmenovaném se přitom počítalo s další zástavbou. Zelené plochy by se měly rozšířit i v oblastech Nákladového nádraží Žižkov, Rohanského ostrova, Letné nebo Smíchovského nádraží.

V sociální oblasti se chce město zasadit hlavně o péči o seniory, vybudovat pro ně bezbariérové bydlení, denní stacionáře, těm nad 80 let zajistit dovoz léků.

Praha by také ráda postavila nové sídlo záchranné služby.

Celý text koaliční smlouvy čtěte ZDE