Nepřiměřené zvýšení zdravotních rizik hrozí až při hluku nad 70 decibelů, uvedl mluvčí ministerstva Vlastimil Sršeň.

Zvýšení limitů zvuku má umožnit výstavbu důležitých komunikací i v místech, kde by současnou normu i za použití všech technických a organizačních protihlukových opatření nebylo možné splnit. Hygienické limity hluku uvnitř chráněného prostoru, například v obytných objektech, zůstanou nezměněny, takže obyvatelé budou před rušením spánku hlukem chráněni, ujišťuje ministerstvo.

Limity nelze splnit

Nemožnost překročení současně platných hygienických limitů se podle ministerstva stává kritickou záležitostí pro výstavbu jakýchkoliv komunikačních systémů nejvyššího významu, například obchvatů měst. Nynější limity prý nebylo možné z objektivních důvodů naplnit.

Návrh snížení limitů proto údajně počítá s realistickým hodnocením skutečné situace, při zvážení zdravotních a společensky únosných rizik a nákladů na jejich dosažení. V roce 2006 vláda po opakovaném odkladu naopak rozhodla o snížení hluku v okolí letišť o pět decibelů na 60 ve dne a 50 v noci.

Počátkem října zrušilo ministerstvo pro místní rozvoj  územní rozhodnutí o dostavbě Pražského okruhu. Resort tak učinil na základě stanoviska hlavního hygienika. Podle jeho šetření by totiž v některých úsecích docházelo k překračování hlukových limitů. [celá zpráva]